De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft tot 1 januari 2023 geldig. Dit meldt het ministerie van Financiën. De regeling maakt het voor particulieren financieel aantrekkelijk te investeren in zonnepanelen. Bij het salderen wordt de stroom die particulieren met hun panelen opwekken verrekend met de stroom die wordt verbruikt. De regeling zou eigenlijk al veel eerder verdwijnen.

Het ministerie wil nu het voordeel dat huishoudens ontvangen op hun energiebelasting elk jaar verlagen vanaf 2023. Dit voordeel wordt uiteindelijk nihil. De particulier ontvangt alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom. Het ministerie geeft aan dat dit in 2031 het geval zal zijn.