Vattenfall en Feenstra zijn medio vorig jaar gestart met het testen van een zelf ontwikkeld hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel vervangt zonder noodzaak voor aanvullende maatregelen aan afgiftesysteem en isolatie. In een pilot is het systeem gedurende een jaar in 20 verschillende huurwoningen getest. Als de tussentijdse resultaten van de pilot positief zouden zijn, zou rond deze tijd het systeem beschikbaar komen voor particuliere woningeigenaren. Wij vroegen Melanie Poort, woordvoerder van Vattenfall, naar de laatste stand van zaken.

Jullie hebben de warmtepomp inmiddels getest in praktijksituaties. Wat zijn jullie bevindingen tot dusverre?
“Het systeem is inderdaad getest in een diversiteit aan woningen. Het gaat te ver om alle bevindingen op te sommen en het is zeker niet allemaal vlekkeloos gegaan. Maar conclusie is dat we nu een systeem hebben dat eenvoudig en energiekostenneutraal een eengezinswoning aardgasvrij kan maken.”
Wanneer wordt de Pilotfase definitief afgerond?
De pilot loopt door tot voorjaar 2022. Parallel daaraan wordt de productie van het systeem opgebouwd.”
Wanneer komt de HT-warmtepomp precies op de markt?
“Dat zal medio volgend jaar zijn, in 2022 dus.”
Uit eerdere berichtgeving blijkt dat er geen flankerende maatregelen nodig zijn, zoals isolatie of de installatie van een nieuw afgiftesysteem. Daardoor is het systeem mogelijkerwijze aantrekkelijk voor de renovatiemarkt. Klopt dit?
“Ja dat klopt, het systeem is specifiek ontwikkeld voor de bestaande bouw en vergt geen kostbare voorbereidende maatregelen aan schil en afgiftesysteem. Basis isolatie is voldoende en de bestaande radiatoren blijven gehandhaafd.”
Hoe duur wordt deze warmtepomp?
“De prijs zal vergelijkbaar zijn met de bestaande all-electric warmtepompen.”
De HT-warmtepomp valt groter uit dan de conventionele cv-ketel. Wat zijn de exacte afmetingen en hoeveel weegt de warmtepomp?
“Strikt genomen is het binnendeel kleiner dan een cv-ketel. Dit is echter geïntegreerd met het buffervat, dat het in zijn geheel groter maakt. De maten zijn als volgt: binnendeel 146x114x64 (hxdxb) en buitendeel 69x37x90 (hxdxb).”
Hoeveel tijd is de installateur kwijt met de installatie en waar moet hij op letten?
Wij installeren het systeem in twee dagen. De pilot heeft waardevolle inzichten gebracht die zijn verwerkt in het productiemodel en de installatie eenvoudig maken. Zoals bij alle warmtepompsystemen is installatiekwaliteit zeer belangrijk. Met name het volledig en juist inregelen van het afgiftesysteem is van groot belang. Élk afgifte element moet correct zijn ingeregeld met een instelbaar voetventiel.”
In hoeverre kunnen ruimtebeslag en gewicht een beletsel vormen voor de consument en voor de installatie?
“Wanneer de warmtebuffer boven wordt geplaatst zal de vloer deze moeten kunnen dragen. Daarnaast neemt de buffer meer ruimte in beslag dan een moderne cv-ketel, maar uit de pilot blijkt dat daar meestal wel plek voor te vinden is. Onder de meeste cv-ketels kan nu ook niets worden geplaatst i.v.m. leidingwerk, maar dat wordt niet gezien als in beslag genomen ruimte.”
Wat zijn de voordelen van deze oplossing vergeleken met een hybride warmtepompoplossing die nu vaak wordt gepromoot voor de renovatiemarkt?
“De hybride warmtepomp is een interessante (tijdelijke) oplossing om relatief eenvoudig een grote CO2-reductie te realiseren. In de projecties van het PBL zien we echter dat in 2050 zo’n 2 tot 3 miljoen bestaande woningen op een all-electric wijze zullen moeten worden verwarmd. Zeker voor deze woningen is de stap naar gasloos onvermijdelijk en die kan nu met het hogetemperatuur-warmtepompsysteem in één keer worden gezet. Wij zien de hybride warmtepomp vooral als een oplossing voor woningen waarvan duidelijk is dat de gasaansluiting ook na 2050 aanwezig blijft.”

foto:Vattenfall/Jorrit Lousberg

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...

Stedin start proef met verwarmen van woningen op waterstof

In Uithoorn stroomt vanaf vandaag waterstof door het bestaande aardgasnet. Veertien sloopwoningen zijn gereed gemaakt voor tijdelijke verwarming met waterstof ...

Warmtepomp met hoge afgiftetemperatuur in testfase

Vattenfall en Feenstra testen een nieuw hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel vervangt zonder noodzaak voor aanvullende maatregelen aan afgiftesysteem en ...

Honderd Feenstra monteurs hebben inmiddels certificaat CO-preventie

Gisteren mocht de 100e Feenstra-monteur het erkende certificaat CO-preventie in ontvangst nemen. Sinds juni 2019 voeren de Feenstra-opleidingscentra in Amsterdam ...