Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 281 seconden

Afgelopen week vond in de Utrechtse Jaarbeurs weer de VSK 2018 plaats. De laatste edities nam zowel het aantal exposanten als het bezoekersaantal gestaag af. Oorzaken: economische misère en verminderde belangstelling voor beurzen in het algemeen. Voor dit jaar waren de verwachtingen weer wat hoger gespannen. De economie blijft aantrekken en de verduurzaming van woningen en gebouwen vraagt om de presentatie van nieuwe oplossingen. De beursvloer was dan ook iets beter gevuld dan de vorige editie maar de hoogtijdagen lijken toch definitief voorbij. Ook wat bezoekersaantallen betreft: de exacte cijfers hebben we nog niet maar wij denken dat die in lijn liggen met de aantallen van 2016, een kleine 35.000 bezoekers. Topjaar 2008 met ruim 65.000 bezoekers blijft dus ver uit het zicht.

Wie betaalt de rekening?
Uneto-VNI voorman Doekle Terpstra trapte vorige week dinsdag de beurs af met een ferme klap op een gong, waarna hij snel aanschoof bij het openingsdebat. Centrale vraag van dit debat: Wie betaalt de rekening van een gasloos Nederland? Terpstra riep pensioenfondsen, banken en overheid op na te denken over financiële arrangementen waarmee het voor de burger aantrekkelijk wordt gemaakt te investeren in duurzaam wonen. “Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de persoonlijke consequenties van politieke keuzes. Er ligt een grote opgave daarvoor breed draagvlak te creëren, verduurzamen is niet iets van alleen de elite.”

Stilte na de storm
Inmiddels stroomde de Jaarbeurshal snel vol. Meestal moet de openingsochtend even op gang komen, maar dit keer leek iedereen er snel bij te willen zijn. Het moet gezegd worden dat de beurs dit keer compact was opgezet – zowel in omvang met aangesloten hallen als wat betreft de standgroottes – waardoor de hallen ook wel erg snel gevuld leken. De storm ging bovendien redelijk snel weer liggen. Ruim voor sluitingstijdstip raakte de beursvloer leger en leger. Uiteindelijk resultaat van dag één: zo’n 6.000 bezoekers.

Grote aandacht voor warmtepompen
Die konden bij de verschillende exposanten vooral kennisnemen van noviteiten op het gebied van duurzaamheid, wat al die jaren nog steeds een zeer actueel thema is gebleven. Met vlak voor de beurs nieuwe (politieke) commotie over de aardgaswinning in Groningen en een definitieve inzet op een gasloze samenleving, was het vooral aardig om te ervaren of ook de installateur nu massaal de weg naar bijvoorbeeld de warmtepomp weet te vinden. En dat bleek zo te zijn. Diverse fabrikanten/leveranciers wisten te melden dat er veel vraag was naar informatie over deze beoogde alternatieven voor de vertrouwde cv-ketel. Veel (voor)inschrijvingen waren er ook voor de warmtepomptrainingen van de exposanten. Want hoewel vooral in de landelijke media nog wel eens wordt gesuggereerd dat een warmtepomp feitelijk een één-op-één-vervanger van de cv-ketel gaat worden, moge duidelijk zijn dat bij het uitleggen en installeren van warmtepompsystemen toch wel wat meer komt kijken.

Publieksprijs
Het was daarom niet zo verwonderlijk dat de Publieksprijs die op de openingsdag werd uitgereikt, ging naar een warmtepomp: de modulerende lucht/water-warmtepomp werkend met het natuurlijk koudemiddel R290 (propaan) die op de stand van Nathan viel te bewonderen. Eén van de ‘struikelblokken’ van een warmtepomp is de aanvoertemperatuur van het warme water, die lager ligt dan die van een traditionele cv-ketel. De winnende alpha innotec warmtepomp type LWDV haalt echter een cv-aanvoertemperatuur tot 70°C, zelfs bij een buitentemperatuur van -22°C. Hij kan daardoor één-op-één de cv-ketel vervangen, zo claimt de leverancier, zonder grote bouwkundige renovatie. Juist vanwege die hoge aanvoertemperatuur kunnen in veel gevallen bestaande afgiftesystemen, zoals radiatoren, blijven bestaan.

Hinderlijk geluid en ruimtebeslag
Andere vaak gehoorde ‘klachten’ over de warmtepomp die de introductie ervan kunnen bemoeilijken, betreffen het hinderlijke geluid en de ruimte die zowel de binnen- als buitenunit inneemt. Op de beurs was goed te zien dat hiervoor steeds meer aandacht is bij de productontwikkeling. Zo worden er steeds stillere uitvoeringen op de markt geïntroduceerd, maar bijvoorbeeld ook geluiddempende omkastingen voor warmtepompen. Een andere ontwikkeling is dat de fabrikant zoveel mogelijk mee probeert te denken met de installateur, zodat deze zo eenvoudig en snel mogelijk dergelijke systemen kan installeren; door het aanbieden van modulaire systemen bijvoorbeeld, die kunnen worden samengesteld op de gezinsgrootte van een huishouden. Groot voorraadvat, klein voorraadvat, zonder buffer, met buffer, variërend in vermogen; het is allemaal al mogelijk.

Instroom van vers bloed
Een ander belangrijk aandachtspunt op de beurs had niet zozeer te maken met de installatietechniek zelf als wel met de instroom van vers bloed in het vakgebied. Nu de economie weer aantrekt en er ook volop kansen (dus werk) liggen omdat Nederland zo langzamerhand echt de overstap maakt naar energieneutraal, lijkt de branche zich ook steeds meer zorgen te maken over de aanwas van gekwalificeerd personeel. Een groot deel daarvan zal vanuit de schoolbanken moeten instromen. Maar ondanks de vele campagnes in het (recente) verleden, blijft techniek minder gewild onder jongeren dan gewenst.

Visueel beursbezoek
Ook de beursorganisatie merkte dit aan het bezoek tijdens de afgelopen edities en wilde de beurs dit jaar nadrukkelijk verjongen. Exposanten was opgeroepen meer accent te leggen op beleving bij hetgeen ze op hun stands zouden laten zien. Daar werd hier en daar ook zeker gehoor aan gegeven. Zelf zorgde de beursorganisatie voor ‘wat vertier’ dat jongeren meer zou aanspreken: o.a. VSK-café en (Nederlandstalige) artiesten. Het bleek allemaal maar mondjesmaat te helpen. Hoewel er wel degelijk jongeren op de beurs te vinden waren, leken dat er niet meer dan in andere jaren.
Tip: op verschillende stands konden bezoekers een Augmented Reality bril uitproberen. Misschien zijn jongeren met zo’n bril op de volgende keer visueel wel in groten getale naar de beurs te lokken.

 

Hou InstallateursZaken van april in de gaten voor een uitgebreidere terugblik op VSK 2018