Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

Deze week zijn de definitieve correctiebedragen 2016 in de Staatscourant gepubliceerd voor SDE of SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie. De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van deze correctiebedragen. Bedrijven en (non-)profit instellingen kunnen SDE+ subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

Bijstelling van uw subsidie
RVO.nl stelt na afloop van het kalenderjaar de uiteindelijke hoogte van de subsidie vast aan de hand van de vastgestelde definitieve correctiebedragen en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit heet ‘bijstellen’. RVO.nl verrekent de subsidie met de al ontvangen voorschotten. Deze bijstelling kan zowel positief als negatief zijn.

[related_post themes=”text”]