Het kabinet zal minimaal honderden miljoenen extra uittrekken om woningen te verduurzamen. Dat blijkt uit een conceptakkoord dat is bereikt aan de klimaattafel die praat over de gebouwde omgeving, zo meldt RTL Nieuws. Er komt een landelijk programma voor de verduurzaming van woningen waarvoor tot 2030 50 miljoen euro per jaar wordt uitgetrokken. Dit geld is bestemd voor een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie en komt niet alleen ten goede voor de aanschaf van warmtepompen maar ook voor isolatiemaatregelen.

Verder zal het kabinet een gebouwgebonden financiering mogelijk te maken. Dat is een lening die aan een woning is gekoppeld en bij verkoop wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De lasten gaan dus over op de nieuwe eigenaar. Nu is zo’n financiering nog verboden.

Het kabinet onderzoekt ook de oprichting van een speciaal fonds dat kan helpen bij het verduurzamen van woningen zonder dat het de eigenaar op kosten jaagt, meldt RTL. Het fonds 'Woonlasten-neutraal' is bedoeld voor mensen met een niet te hoog inkomen die daardoor moeilijk geld kunnen lenen. Een andere maatregel zal zijn dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt om gemeenten te helpen wijken aardgasvrij te maken. Wijken waar het aardgasnet binnenkort aan vervanging toe is, zullen als eerste worden aangepakt.

Al deze maatregelen moeten er voor zorgen dat vóór het eind van de kabinetsperiode in 2021 zo'n dertig- tot vijftigduizend bestaande woningen aardgas vrij zijn. Tot 2030 moet dat aantal oplopen tot anderhalf miljoen.

Bron: RTL Nieuws