Voor adviseurs, ontwerpers en eindgebruikers die bezig zijn met het ontwerpen en plannen van een KNX-installatie heeft KNX Nederland het KNX Adviseurshandboek opgesteld. Met dit handboek hebben professionals een leidraad om als volwaardige gesprekspartner van installateurs en system integrators een KNX-project te starten. KNX is een besturingsprotocol van installaties op het gebied van verlichting en binnenklimaat.

Het KNX Adviseurshandboek begint met een introductie van KNX, waarin de lezers kunnen vinden wat KNX precies inhoudt en wat de voordelen zijn van het werken met de wereldwijde standaard. Hierna besteedt het handboek ruimschoots aandacht aan het thema duurzaamheid en het streven naar energie-efficiëntere prestaties van installaties. Vervolgens behandelt het naslagwerk het verschil tussen conventionele- en businstallaties.

Werking als besturingsprotocol
Verderop in de handleiding komt de opbouw en structuur van KNX aan bod, waarna de schrijvers van inhoudelijk ingaan op de vraag hoe je ontwerpen maakt met KNX-installaties. In de hoofdstukken die volgen, leest de raadpleger van de handleiding meer over de werking van KNX als besturingsprotocol van installaties op het gebied van verlichting en binnenklimaat.

Koppeling met andere systemen
Het KNX Adviseurshandboek bevat informatie over de koppeling van KNX met algemene functies zoals tijdgestuurde functies, specifieke scenario’s, dataverzameling, beveiliging en zonnewering. De samenwerking van KNX met andere systemen zoals BACnet en Modbus passeren eveneens de revue in het handboek. Hierbij is ook aandacht voor besturing en bewaking van KNX-installaties op afstand.

Koppeling met internet
Aansluitend op de besturing en bewaking van KNX-installaties op afstand besteedt de handleiding ook aandacht aan de samenhang tussen IoT en KNX. Beveiliging van elk type, gebouwgebonden installaties die aan het internet zijn gekoppeld is al langere tijd een belangrijk discussiepunt. Daarom bevat het boek een apart hoofdstuk over KNX Secure; deze nieuwe technologie zorgt voor een veilige koppeling van KNX-installaties met het internet.

Geïnteresseerden in het KNX Adviseurshandboek kunnen de digitale versie downloaden op www.smartinside.nl, bij Documenten. Wie een gedrukt exemplaar wenst, kan een e-mail sturen naar info@knx.nl.