Bij gebouwen met gecombineerde functies worden steeds hogere eisen gesteld aan functionaliteit, brandveiligheid en vandaal-bestendigheid van dakafvoeren- en leidingsystemen. Hoe zorg je hier voor de juiste afvoer van hemelwater?

Voldoen aan hoge eisen
Het verzamelen en afvoeren van hemelwater is één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de installatietechniek. Doordat er steeds meer gebouwen een gecombineerde functie hebben,  zoals wonen, verzorging, educatie, commercie en parkeren, worden er steeds hogere eisen gesteld aan functionaliteit, brandveiligheid, vandaal-bestendigheid en esthetiek van dakafvoeren- en leidingsystemen. Het GM-X dakafvoeren- en leidingsysteem voldoet aan deze verwachtingen en is een modulair systeem voor verschillende toepassingsgebieden.

Bij de ontwikkeling stonden duurzaamheid, robuustheid en brandveiligheid centraal. GM-X is voorzien van KOMO attest en productcertificaat.

Duurzaam en robuust leidingsysteem
Het gaat steeds vaker over duurzaam bouwen. Het is dan ook niet vreemd dat woningbouwers gebruik willen maken van hernieuwbare, duurzame of herbruikbare materialen. Staal is dan bij uitstek het geschikte materiaal. In tegenstelling tot kunststof is het verzinkt stalen GM-X niet gevoelig voor langdurige blootstelling aan UV-stralen, waardoor het niet breukgevoelig is. In vergelijking met zinken leidingen, waarbij de wanddikte 0,7mm is, heeft GM-X een wanddikte van 1,5 mm.  Dit zorgt ervoor dat ze bij geringe belasting niet snel indeuken. De gemiddelde levensduur overstijgt in veel gevallen de levensduur van het pand. Een GM-X levensduur van 60 jaar is meer standaard dan uitzondering.

Brandveiligheid
Bij gebouwen met een gecombineerde functie heeft brandveiligheid de hoogste prioriteit. Het is bekend dat rook in veel gevallen veel gevaarlijker is dan brand. Stel dat er een brand ontstaat op een lager gelegen verdieping, dan kan de rook bij kunststof leidingen zich eenvoudig verspreiden door de wegsmeltende kunststof doorvoeringen. Dit geldt met name voor branden die kunnen ontstaan in publiekstoegankelijke onderdelen als een winkelcentrum of parkeergarage, met daarboven gelegen woningen. Om dit te voorkomen worden er extra brandeisen gesteld aan de hemelwaterafvoer. GM-X is brandklasse A1 onbrandbaar.

De GM-X stalen afvoerleidingen zijn aan de binnenzijde verzinkt en gecoat als bescherming tegen corrosie. De afvoerleiding en verbindingsstukken zijn gemaakt uit een gelaste, koudgetrokken precisiestalen buis volgens EN 10305-3. Wanneer twee leidingdelen in elkaar worden geschoven, drukken lamellen zich daarbij tegen de binnenwand van de afdichtkamer die is ontstaan en tegen de buitenkant van de ingeschoven leiding.

Waterdichtgarantie
Het klinkt logisch en lijkt een open deur maar als een dak niet waterdicht is, dan leidt dit tot vervelende situaties. Daarom wordt er een garantie afgegeven op de materialen die op het werk geleverd worden. Het GM-X push-fit systeem, dat bestaat uit een mof- en spie-eind, zorgt voor de waterdichte aansluiting.

Modulaire oplossing voor elke balkonplaat- en terrasvloeropbouw
Het GM-X programma bestaat uit ronde en vierkante stalen afvoerleidingen. Het modulaire systeem kan ook gebruikt worden voor  (heet) afvalwater, grond- en beluchtingsleidingen en is leverbaar in de afmetingen DN40 t/m DN300.  De producten combineren robuuste eigenschappen met een fraai uiterlijk.

Naast de verzinkt stalen buizen is er ook een aanvullend pakket van RVS dak- en balkon af-, en doorvoeren in de kwaliteit AISI 304, een materiaal dat chemisch zeer resistent is bij toepassingen in een betondek of in combinatie met een bitumen dakbedekking. Dit in tegenstelling tot verzinkt staal, waarbij op den duur corrosieproblemen kunnen ontstaan. De uitzettingscoëfficiënt van RVS komt vrijwel overeen met die van beton, zodat de kans op microscheuren en lekkages wordt uitgesloten. De GM-X balkon af- en doorvoeren kunnen worden uitgevoerd met een vaste spie of als klok.

Renovatie balkonafwatering
De GM-X renovatiedoorvoer is speciaal ontwikkeld voor toepassing op plaatsen waar de bestaande afvoeren door middel van boren worden verwijderd. Na het boren wordt de doorvoer geplaatst en door middel van een knelmanchet vloeistofdicht in het boorgat aangebracht. Vervolgens kan eenvoudig, door middel van het aanvullen met krimp- vrije vloeimortel, het boorgat aangevuld worden. De renovatiedoorvoer is als klokdoorvoer uitgevoerd zodat de buis ook aan de onderzijde van de doorvoer kan worden aangesloten zonder dat het manchet zichtbaar is. 

 

Leidingsysteem gebruiken voor opvangen hemelwater particulier terrein
Regenwater dat vanaf het dak komt veroorzaakt wateroverlast. Daarom ligt het voor de hand om het regenwater via de regenpijp af te voeren naar het riool. Echter, nieuwe wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de hemelwaterafvoer bij de perceeleigenaar, die het hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein moet houden.

Dit kan heel eenvoudig door het hemelwater op te vangen in een regenton. Maar het kan ook door het GM-X leidingsysteem aan te sluiten op het ruimtebesparende infiltratiesysteem RainBloxx. Dit is een milieuvriendelijke en duurzaam infiltratiesysteem van steenwol. De blokken hebben een enorm absorberend vermogen en kunnen in een ondiepe bodem als tijdelijke berging van regenwater dienen. In droge periodes wordt het water weer geleidelijk afgegeven aan de bomen, planten en struiken in de tuin. Er zijn al veel gemeentes die dit afkoppelen van hemelwater stimuleren met afkoppel- of klimaatsubsidie. ACO heeft aan de hand van 12 praktijksituaties in kaart gebracht wat de beste oplossing is voor elke tuin. Lees meer hierover in deze blog.

Meer weten over dak- en gevelafwatering of over regenwaterinfiltratie- en bergingssystemen?

Kijk dan op www.aco.nl