Helsinki heeft meer dan 1.700 van haar openbare gebouwen verbonden met een dataplatform om onder andere het energie- en waterverbruik, de CO2-uitstoot, temperatuur, ventilatie en luchtkwaliteit te meten. De real-time gemeten waarden worden nu gecombineerd met de feedback die mensen geven over de wijze waarop zij de binnenlucht in deze gebouwen daadwerkelijk ervaren. Het project start met vier basisscholen. Het idee is om de resultaten vervolgens in andere gebouwen te implementeren.

“Eigenaars van gebouwen moeten de omstandigheden van het pand zodanig definiëren, meten en voorspellen dat het binnenklimaat zo goed mogelijk is voor de gebruikers”, zegt Marianna Tuomainen, expert bij de divisie Stedelijke omgeving Helsinki. “In onze nieuwe interface kunnen we nu zowel de feedbackgegevens bij verschillende binnenklimaatomstandigheden bekijken als de gemeten gegevens die met deze toestand verband houden. Wanneer we bijvoorbeeld zien dat mensen de binnenlucht als benauwd ervaren, kunnen we deze feedback vergelijken met de gemeten kamertemperatuur, CO2-concentratie of zelfs de TVOC-concentratie (het totaal aan vluchtige organische stoffen). Dit leert ons welke aspecten van het binnenmilieu het gevoel van benauwdheid beïnvloeden.”

 “Een gebouw is gewoon niet statisch”
“Als de binnenluchtkwaliteit voldoet aan de hedendaagse normen, betekent dit niet dat de binnenlucht ook daadwerkelijk als goed wordt ervaren”, zegt Leo Hakkarainen, projectmanager bij de ontwikkelaar van het platform, Nuuka Solutions. “In ons platform kunnen we al zien dat de ervaring sterk varieert per dag en ruimte. Een gebouw is gewoon niet statisch. Het volstaat daarom niet om aan te nemen dat het systeem altijd optimale lucht levert. Zowel systemen als normen dienen zich snel aan te passen, of het nu om een school, ziekenhuis of winkel gaat.”

Tablets uitgereikt
De scholen die aan dit project meedoen hebben tablets gekregen die studenten en medewerkers gebruiken om te beoordelen hoe ze de binnenlucht in de verschillende gebouwen ervaren. De gegevens worden verzameld in een portal en vervolgens vergeleken met de verzamelde waarden die betrekking hebben op binnenlucht, binnen- en buitentemperatuur, vochtigheid, deeltjesgehalte, CO2 en TVOC.

Kunstmatige intelligentie
Het idee van de stad Helsinki is dat hoe meer gegevens worden verzameld, hoe meer er valt te leren. In het verlengde daarvan kan kunstmatige intelligentie (AI) worden toegepast om de gebouwen in staat te stellen automatisch te reageren zodat ze zich aanpassen aan zowel externe als interne factoren. Een tijdelijk hoger deeltjesgehalte in de buitenlucht of een verminderde bezettingsgraad in combinatie met een verlaagde buitentemperatuur kunnen bijvoorbeeld leiden tot een snel aangepaste luchtcirculatie in het gebouw.
De resultaten van dit project zullen worden gemonitord en geëvalueerd in 2020 en 2021.

Op onze nieuwsbrief abonneren