Toen de pandemie op haar hoogtepunt was, informeerden eigenaren en gebruikers naarstig naar mogelijkheden om het comfortniveau op te krikken, met name op het gebied van luchtkwaliteit. Maar in hoeverre heeft het eigenlijk geleid tot een echte cultuuromslag? WELL-expert en interieurarchitecte Evelien Koekkoek beaamt dat er sinds de pandemie meer aandacht is voor gezonde gebouwen.

“Ja, er heeft onmiskenbaar een cultuuromslag plaatsgevonden. Zo merk ik in utiliteitssector, en dan met name in kantorenland, dat eigenaren zich meer druk maken over de luchtkwaliteit en het mentale welbevinden van gebruikers.”

Bedrijven doen hun best
“Hoe zich dat uit? Nu hybride werken gemeengoed is geworden, moeten bedrijven echt hun best doen om werknemers te verleiden weer naar het kantoor te komen. Dat doen ze bijvoorbeeld door extra te letten op ergonomie, aparte kamers in te richten voor ZOOM-calls en de akoestiek en het lichtplan te verbeteren. Ook zie ik vaker douches verschijnen voor werknemers die met de fiets naar werk komen. Daarnaast is de belangstelling voor de luchtkwaliteit toegenomen. Zo heb je in tegenstelling tot enkele jaren geleden echt geen discussies meer over aparte ruimtes voor printers, die fijnstof uitstoten.”

Budgettair afgeschoten
Resulteert dit dan in veel extra business voor de installatiebranche? Daarover twijfelt Koekkoek. “Het is erg dubbel. Aan de ene kant worden er stappen gezet. Aan de andere kant worden veel verbetersuggesties uiteindelijk toch afgeschoten vanwege budgettaire redenen. De gebouwde omgeving steekt sneller geld in bouwkundige maatregelen.”

Te duur
Neemt de vraag naar WELL-certificeringen, waarin het welbevinden van gebruikers centraal staat, wel toe? Koekkoek: “Opdrachtgevers willen voldoen aan bepaalde standaarden uit WELL, maar kiezen sneller voor een Breeam-certificering. Die is populairder. Ook haken ze dikwijls af, omdat ze een WELL-certificering te duur vinden.”

Meedenken over oplossingen
Op de vraag of de pandemie ook de samenwerking tussen haar branche en installateurs heeft veranderd, antwoordt Koekkoek bevestigend. “Jazeker. Wat ik zelf merk, is dat installateurs meer meedenken over oplossingen voor vraagstukken op het gebied van comfort. Anderzijds zie ik ook dat wij als branche hongerig zijn naar kennis over jullie vakgebied. Het is een positieve ontwikkeling die uiteindelijk hopelijk tot meer kruisbestuiving zal leiden.”

Dit artikel verschijnt in uitgebreide vorm in het praktijkblad InstallateursZaken, december 2022

PvE Gezonde Kantoren geactualiseerd

Er is een geactualiseerde versie beschikbaar van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Dit PvE is ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, ...
Verder Lezen

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling ...
Verder Lezen

Het registreren van duurzame gebouwen blijft toenemen

In 2020 is het aantal vierkante meter gebouwen dat is voorzien van een GPR Gebouw Certificaat met bijna 20% toegenomen ...
Verder Lezen

‘Ventilatiesysteem voldoet in veel gebouwen niet aan de eisen’

In veel gebouwen voldoet de ventilatie niet aan de minimumeisen die het Bouwbesluit stelt. Op basis van een inventarisatie onder ...
Verder Lezen