Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

Uiterlijk in 2040 moeten de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal zijn. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Ondertekenaars van deze samenwerking zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en andere organisaties als de SER, de Politie, de Raad voor de rechtspraak, diverse Hoge Colleges van Staat en de private partijen BAM Bouw en Vastgoed, de Facilicom Groep en Safire.

De gebiedsgerichte aanpak in EnergieRijk Den Haag is bijzonder, zegt staatssecretaris Knops, die bij de ondertekening van de deal betrokken was: “We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.“

De wens tot samenwerking binnen EnergieRijk Den Haag is uniek.  Niet eerder immers werkten drie bestuurslagen op deze schaal samen met publieke en private partners aan de stedelijke energietransitie. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu: “Met deze samenwerking ontstaat ook massa voor het ontwikkelen en opschalen van innovatieve oplossingen. Zo komen er nieuwe methoden en technologie beschikbaar en leren publieke en private partners hoe ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan de energietransitie.”

De Green Citydeal wil ook uitdagend en inspirerend zijn. Er wordt een aanpak ontwikkeld die in andere stedelijke gebieden toepasbaar is. “Wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag. “Energie-efficiency en schone energie zijn essentieel voor de toekomst van onze steden. Voor deze opgave zijn bewoners, ondernemers en bestuurlijke partners nodig die de handen ineenslaan, samen kunnen we zoveel meer.”

 Waar gaat het om?
• Belangrijkste overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag waaronder Provinciehuis Zuid-Holland, Stadhuis Den Haag en verschillende ministeries.

  • > 1 mln m2 bruto vloeroppervlakte
  • > 65.000 GJ per jaar besparen
  • Klimaatneutraal in 2040
  • Ontwikkelen van een schaalbare en repeteerbare (gebiedsgerichte) ‘samenwerkings-infrastructuur’ waar ook ander vastgoed (woningen/utiliteit) op kan aansluiten.