Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 103 seconden

CFoto Erasmus Universiteit Rotterdam webofely gaat het duurzaam onderhoud en beheer voor de gebouwen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verzorgen. Met ingang van 1 maart 2015 zal de dienstverlening starten op basis van een prestatiecontract dat is verworven via een Europese aanbesteding. De omvang van gebouwen beslaat in totaal ruim 224.000 m2. Eerste contracttermijn bedraagt 5 jaar, met de intentie om nog twee keer te verlengen tot 15 jaar. De overeenkomst vertegenwoordigt een initiële contractwaarde van circa 6 miljoen euro.

Deze gunning omvat een strategisch partnership waarbij Cofely de EUR ontzorgt in alle facetten van onderhoud en beheer, gericht op de borging van integrale functionaliteit. Daarnaast zet Cofely haar specialistische kennis en ervaring in om de energiebesparing doelstellingen van de EUR te behalen. Ook zal Cofely het Erasmus Facilitair Bedrijf ondersteunen bij de transitie naar een regieorganisatie. Kenmerkend voor dit contract is de wijze waarop de EUR de gecontracteerde prestaties wil managen. Hiertoe wordt gewerkt volgens de methode van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Cofely hanteert haar eigen kwaliteitsmanagementsysteem en maakt daarnaast voor de EUR alle geleverde prestaties inclusief bewijsvoering inzichtelijk in het facilitair management informatie systeem (FMIS) van de EUR. “Deze overeenkomst stelt Cofely in staat om haar kennis als duurzame en innovatieve technische dienstverlener in te zetten om voor de Erasmus Universiteit Rotterdam de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen. Aan de opbrengstenkant zal functionaliteit worden geborgd en de gebruikerstevredenheid toenemen. Deze gezamenlijke waarde creatie zien wij als belangrijk fundament voor een duurzaam partnership”. Aldus Hans van Happen, COO Cofely Nederland.

De EUR heeft als doelstelling om in 2020 een energiebesparing van 30% ten opzichte van 2005 te realiseren. De bijdrage van Cofely hierin wordt geleverd via een energieprestatiecontract (EPC), mogelijk in de vorm van een Energy Service Company (ESCo). De campus in Rotterdam wekt al duurzame energie op door zonne-energie panelen en heeft een warmte- en koudeopslag (WKO-installatie) voor het Paviljoen. Binnenkort worden ook nieuwe WKO-installaties bijgeplaatst. Met de inzet van Cofely’s Energy Navigator zal de EUR snel inzicht krijgen in de energieprestaties van haar gebouwen en installaties en de mogelijke kostenbesparende maatregelen kunnen doornemen.

Voor meer informatie: www.cofely-gdfsuez.nl