Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 51 seconden

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag roepen de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel over de privatisering van het bouwtoezicht te verwerpen. Ze vrezen dat het toezicht op de bouw van kantoren, flats en huizen verslechtert als een private aanbieder de controle gaat overnemen. Nu zijn de gemeenten nog verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de bouw.

De Tweede Kamer stemde in februari in met het wetsvoorstel. Daarin was op verzoek van de Kamer opgenomen dat de gemeente voorafgaande aan de bouw, bij het verlenen van een vergunning, een risicobeoordeling maakt om de gevaren in kaart te brengen, zo meldt de Volkskrant vandaag. Ook zou de gemeente tien dagen voor de oplevering toestemming moeten verlenen om een bouwwerk in gebruik te nemen. Het voorstel dat nu in de Eerste Kamer wordt behandeld is echter een afgeslankte versie. De gemeenten kunnen op basis van deze versie niet adequaat toezien op de bouw en tijdig ingrijpen als het misgaat.

Lees ook ‘Ruime meerderheid Tweede Kamer stemt in met Wet Kwaliteitsborging