Vier jaar na de opening van Wasco’s nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn, is nu ook de uitbreiding hiervan gereed. In juni werd deze voltooid. De groothandel beschikt nu over een distributiecentrum van ruim 26.000 m2.

De aanbouw werd gerealiseerd conform de Breeam-NL Outstanding norm, de hoogst mogelijke duurzaamheidsnorm. Hiermee ligt de duurzaamheidsambitie hoger dan de Breeam Excellent norm, die van toepassing is op het in 2016 gebouwde deel. Onderdeel van deze verduurzaming zijn o.a. de toepassing van lucht-waterwarmtepompen en pv-panelen. Naast het gebruik van zoveel mogelijk duurzame materialen is er ook veel aandacht besteed aan gezondheidsfactoren, zoals een natuurlijke lichtinval en de ecologie.

Sterke Groei
De uitbreiding was noodzakelijk om niet alleen de toegenomen logistieke en expeditie-activiteiten te kunnen faciliteren, maar ook om in te spelen op de steeds verdergaande verduurzaming van het productassortiment. Hierdoor was het noodzakelijk dat er meer opslagcapaciteit beschikbaar kwam om meer duurzame productgroepen op voorraad te kunnen nemen en daarmee de beschikbaarheid te vergroten.
Na een inpandige optimalisatieslag zal de uitbreiding na de zomervakantie in gebruik worden genomen.

Op onze nieuwsbrief abonneren