Groot deel nieuwe woningen zuiniger dan de norm

Gepubliceerd op

Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke norm. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein. Nieuwbouwwoningen moeten wettelijk een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) hebben van maximaal 0,4. Uit de verleende bouwvergunningen in 2018 blijkt dat een groot deel veel beter presteert.

RVO.nl baseert deze cijfers op Bouwtrend, een online database met bouwvergunningen. Daaruit blijkt ook de opmars van zeer energiezuinige woningen, zoals nul-op-de-meterwoningen (NOM). Nog nooit was het aandeel woningen met een EPC-waarde van kleiner en gelijk aan 0,0 zo groot geweest: bijna 14%.

Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving
Naast de actuele trend op basis van bouwvergunningen voert RVO.nl de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving uit. Daarin zijn cijfers en feiten te vinden over belangrijke onderwerpen rond de gebouwde omgeving. De monitoring gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Bijna energieneutrale gebouwen (BENG)
Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, wordt vanaf 1 januari 2020 berekend met een nieuwe rekenmethode: de NTA 8800 'Energieprestatie van Gebouwen'. De EPC verdwijnt. Hieruit volgen ook nieuwe eisen waaraan vergunningsaanvragen nieuwbouw moeten voldoen. Daarnaast moeten vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij zijn en hiermee voldoen aan de Wet Voortgang Energietransitie (VET).

%d