Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

NulNu16Energiegebruik in met name bestaande woningen blijkt moeilijk voorspelbaar. Slecht geïsoleerde woningen, slecht ingeregelde installaties terwijl de woning een goede energiescore heeft, een energielabelberekening die niet aan de fysische realiteit is gerelateerd. Zulke factoren maken het lastig om energiegebruik goed in beeld te brengen en prestaties te garanderen. Het congres NulNu dat op 13 juni a.s. in Utrecht wordt gehouden, beoogt de route uit te stippelen voor de bouw en installatiesector om wel grip te krijgen op energie en integrale bouwkwaliteit. Verschillende sprekers brengen verhalen over tools en methodieken voor duurzaam ontwerp, toetsing en garantie. NulNu 2016 wordt georganiseerd door DNA in de Bouw en Jaarbeurs.

Vanuit allerlei richtingen wordt aangemoedigd dat de bouwer en installateur prestatiegarantie geven voor duurzame renovaties of nieuwbouw, door nieuwe contractvormen tot de nieuwe wet op kwaliteitsborging. Het geven van garanties is voor de opdrachtnemer echter alleen verantwoord, wanneer er al in de ontwerpfase nauwkeurige voorspellingen kunnen worden gedaan over de bouwfysische, functionele en economische prestaties van het gebouw of de installaties.

Hoe reken- en meetinstrumenten de bouwer of installateur helpen om prestatiegarantie te geven en hoe opdrachtgevers deze middelen kunnen inzetten voor optimale kwaliteit, staat centraal tijdens NulNu 2016. Het programma is bedoeld voor de gehele keten; opdrachtgever, ontwerper, adviseur, aannemer en installateur.

Onder andere via de nZEB-tool, de AQSI-tool, de Nationale Milieudatabase, BENG2020 en de C2C-toolbox belichten sprekers hun kijk, kennis en ervaring om duurzame bouwkwaliteit te borgen, te berekenen en te beoordelen. Een internationale expertworkshop over het kozijn van de toekomst door Frans Freundorfer uit Duitsland vindt voorafgaand aan het congresprogramma plaats.

Het programma is opgebouwd uit 6 plenaire presentaties en 2 rondes masterclasses met keuze uit 5 verdiepende presentaties. Op de kennismarkt staan verschillende organisaties met tools en methodieken. Kijk voor meer informatie over het programma, inschrijven en deelname aan de kennismarkt op www.nul-nu.nl. NulNu 2016 wordt georganiseerd door vereniging DNA in de Bouw en Jaarbeurs.

[related_post themes=”text”]