Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

KOMO stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMO- bestekcatalogus is onderdeel van het Open Specificatie Formaat (OSF) waaruit de bestekprogramma’s van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, Duncan en De Twee Snoeken de specificaties ophalen. Met deze stap speelt KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.

KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Vanuit iedere individuele bestekspecificatie kan direct doorgelinkd worden naar de betreffende BRL én naar de betrokken certificaathouders. Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke (samengestelde) producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld, worden deze direct binnen OSF ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt. Op korte termijn zullen voor alle KOMO product- en proces BRL’en bestekspecificaties zijn opgesteld. Bij de eerstvolgende update al zal het aantal specificaties belangrijk worden uitgebreid. Op de KOMO website staat aangegeven wat de laatste versie van de KOMO-bestekcatalogus is en welke wijzigingen in die release zijn doorgevoerd. De specificaties zijn te downloaden: http://www.openspecificaties.nl. De specificaties kunnen door producenten en bestekschrijvers voor eigen gebruik eventueel worden bewerkt en opgeslagen in het OSF (maar uiteraard niet in de KOMO-bestekcatalogus zelf).