Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

De bouw is het afgelopen half jaar krachtig gegroeid. Uit de Monitor dat Het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei kan zetten, zo blijkt uit de Bouwketen najaar 2017. Maar dan zal wel de nijpende vraag naar personeel opgelost moeten worden.

De Monitor Bouwketen laat over het derde en vierde kwartaal van 2017, net als in het eerste halfjaar van 2017, een aanhoudende groei in de gehele sector zien. De orderportefeuille in de totale bouwketen is met twee tiende maand toegenomen tot 7,4 maanden. Deze toename wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de orderportefeuille bij de bouwbedrijven. Bij de architectenbureaus, ingenieursbureaus en installatiebranche is er sprake van een zeer lichte daling. Toch verwacht bijna de helft van de bedrijven in de bouwketen in de komende drie maanden een toename van de omzet.

Ongeveer vier op de vijf installatiebedrijven verwacht een verbetering van het resultaat. De werkgelegenheidsverwachting is in de installatiebranche ten opzichte van een half jaar geleden met ongeveer twee procentpunt gedaald. Desondanks verwacht meer dan de helft van de installatiebedrijven personeel te zullen aannemen.

Toenemende vraag naar goed geschoold personeel
De verwachtingen over de omvang van het personeelsbestand worden beïnvloed door de verwachtingen rond de eigen bedrijvigheid. Per saldo is het beeld positief. Over bijna de gehele linie is het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht, opnieuw gestegen. Er zijn nauwelijks bedrijven die krimp van het personeelsbestand verwachten. Het positieve beeld ten aanzien van de werkgelegenheid binnen de bouw wordt ook bevestigd door het aantal openstaande vacatures in de bouw. De vraag naar goed geschoold personeel is gestegen met 68% ten opzichte van een jaar geleden. De vacaturegraad, het aantal vacatures per 100 banen, is gestegen van 24 naar 42.