De producten die HSF toepast in de ondergrondse verbinding van hoofdleiding naar meterkast zijn geschikt verklaard voor het transport van waterstof. HSF ontwikkelt en produceert hydronic flow control- en afgiftesystemen voor verwarmings- en koelsystemen en drinkwaterinstallaties.

De prestatieverklaring die KIWA heeft afgegeven overeenkomstig de nieuwe keuringseis KE 214 (internationaal: AR 214) voor waterstof, geldt voor vijf gasnetproducten die als compleet leidingsysteem een veilige verbinding moeten garanderen tussen de hoofdleiding van een toekomstig waterstofnetwerk en de meterkast.

Brandstof van de toekomst
Waterstof is een kansrijk alternatief voor aardgas en kan wel eens de brandstof van de toekomst worden. Onderzoek heeft aangetoond dat aardgasnetwerken relatief eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor de distributie van waterstof. KIWA anticipeert met KE 214 op deze ontwikkelingen. Op basis van deze keuringseis kan voor eerder gecertificeerde aardgasproducten met een bijlage worden aangetoond dat ze ook geschikt zijn voor waterstof.

“Deze keuringseis is een wereldprimeur, want geen enkel ander land heeft zo’n kwaliteitsborgsysteem voor waterstof in de gebouwde omgeving”, aldus Ronald Karel, National Director Assurance bij KIWA Nederland tijdens de uitreiking van de eerste elf prestatieverklaringen. “Wij zetten de toon voor de rest van de wereld, die misschien wel onze eisen gaat overnemen.”

Vertrouwen voor netbeheerders
In het verlengde van de nieuwe keuringseis zijn de prestatieverklaringen wereldprimeurs. Zo is HSF de eerste fabrikant ter wereld die met een zogenaamde Declaration of Performance (DoP-verklaring) onafhankelijk kan aantonen dat de producten die zij toepast in de ondergrondse verbinding van hoofdleiding naar meterkast geschikt zijn voor het transport van waterstof. “Ons systeem is een belangrijke schakel in de hele keten van een waterstofnetwerk. Met de verklaring als kwaliteitskeurmerk geven wij netbeheerders het vertrouwen dat zij onze producten in principe veilig kunnen toepassen”, zegt Theo Kroon, Directeur van HSF.

HSF is lid van het College van Deskundigen van KIWA (CvD Qa) onder wiens auspiciën de KE 214 tot stand is gekomen.