Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 100 seconden

technische_ruimteIn opdracht van de Gemeente Utrecht en de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is installatiebedrijf Wolter & Dros vanaf 1 oktober verantwoordelijk voor het onderhoud aan de werktuigbouwkundige installaties van 134 gebouwen in de gemeente Utrecht. Wolter & Dros heeft de taak om het comfort in al deze gebouwen te garanderen, storingen tot een minimum te beperken en het energieverbruik te verminderen. Een doelstelling die voortkomt uit de klimaatneutrale ambitie van de Gemeente Utrecht.

Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en voorop te lopen in de energietransitie. Daarom zet Utrecht in op energiebesparing en op de verduurzaming van de energievoorziening. Een klimaatneutraal Utrecht betekent dat er zo veel mogelijk besparingen op energie moeten worden gehaald en dat het resterende energieverbruik volledig duurzaam wordt opgewekt. Het eerste tussendoel van deze transitie is 30% energie besparen en 20% duurzame energie opwekken in de stad in 2020.

Wolter & Dros heeft deze duurzame ambitie van de Gemeente Utrecht geadopteerd. Dit betekent dat Wolter & Dros als partner van de gemeente zal optreden om samen deze energiereductiedoelstelling te realiseren. Hiervoor wordt kennis ter beschikking gesteld, die actief wordt ingezet om tot energiebesparingsvoorstellen te komen voor de werktuigbouwkundige installaties in de panden van de Gemeente Utrecht.

Onder het onderhoudscontract vallen diverse gebouwen, waaronder sporthallen en gymzalen, maar bijvoorbeeld ook de markthal van de Utrechtse Bazaar. De komende maanden wordt met name correctief onderhoud verricht. Vanaf januari 2015 is het de bedoeling om gedurende vier jaar preventief en correctief onderhoud uit te voeren. Wolter & Dros gaat enkele duurzame vervangingsvoorstellen doen, die de gemeente een aanzienlijke energiereductie zullen opleveren. In dit energieadvies wordt het verhogen van het comfortniveau voor de eindgebruikers als uitgangspunt genomen.

“Met dit contract hebben de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) en Wolter & Dros samen 134 lokale klanten”, aldus Boudewijn de Vries, Bedrijfsleider Beheer & Onderhoud Wolter & Dros Noordwest. “Het is voor ons een mooie uitdaging om al die honderden gebruikers in 134 gebouwen tevreden te houden en persoonlijk in contact met hen te blijven!”

Voor meer informatie: www.wolterendros.nl