KNX Nederland betreurt het dat het gebruik van technologie om gebouwen slim te maken gisteren negatief in het nieuws kwam. ‘Deze technologie maakt het juist mogelijk om de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, het hoofd te bieden’, aldus de belangenorganisatie van fabrikanten, leveranciers en importeurs die KNX-gecertificeerde producten en/of systemen verkopen of produceren. ‘Woning- en gebouwautomatisering vervult een belangrijke bijdrage aan het gezonder, veiliger, leefbaarder en meer duurzaam maken van onze omgeving.’

De belangenbehartiger ziet ook het positieve van alle commotie is. ‘Het nieuws in de landelijke media draagt sterk bij aan de benodigde bewustwording op het gebied van de beveiliging van slimme gebouwen en de gebouwautomatisering. Elke vakman die op het gebied van gebouwautomatisering actief is heeft de morele plicht om samen met gebruikers een goed werkende installatie te ontwerpen. Daarin maakt het niet uit welk protocol of welke oplossing de installateur of system integrator toepast. Alle leden van KNX Nederland en van de Branche Organisatie Gebouw Automatisering kunnen een compleet pakket aan veilige automatiseringsoplossingen bieden.’

Diverse maatregelen genomen
KNX werkt wereldwijd samen met tientallen universiteiten en heeft studies op gebied van veiligheid in 2014 en 2016 opgeleverd. Op basis daarvan zijn diverse maatregelen genomen zowel op gebied van het inbouwen van security mechanismen in het protocol, als in het bewustmaken van de gebruikers van KNX. Voorbeelden hiervan zijn de KNX security checklist en de KNX security positioning paper die verspreid zijn.

Kennisoverdracht versterken
De kwetsbaarheid van slimme woningen en -gebouwen, ongeacht het intelligente systeem of het automatiseringsprotocol dat daarvoor wordt gebruikt, mag nooit de zorg zijn voor de eindgebruiker, aldus KNX. Samen met brancheorganisaties en opleidingsinstellingen werkt KNX Nederland daarom aan voortdurende kennisoverdracht naar marktpartijen. KNX Nederland en Techniek Nederland hebben met elkaar afgesproken dat zij op zeer korte termijn samen aan de slag gaan om de marktpartijen nader te informeren over het belang en de mogelijkheden om veilige woning- en gebouwautomatisering te realiseren. Ook kunnen professionals in woning- en gebouwautomatisering met elkaar in gesprek via de nieuwe online community Smart Inside, die eind 2018 is gelanceerd. Daar zijn ook de checklist en de positioning paper te vinden.