Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

Regelmatig verschijnen er artikelen in de vakbladen over het belang van een goed ontlucht cv-systeem. Het is natuurlijk algemeen bekend dat een ontlucht en ontgast verwarmingssysteem het beste functioneert, zuiniger werkt en natuurlijk erosie van de leidingen tegengaat.
Helaas betekent dit niet automatisch dat onze gevierde klusser Karel hiervan op de hoogte is. Hij vroeg zich vorige week voor het eerst af waar die rare kraantjes voor dienen op de installaties die hij met enige regelmaat onderhoudt. Na een korte speurtocht op internet vond hij diverse artikelen waaruit bleek dat deze wel zo handig zijn om de levensduur en functionaliteit van een cv-systeem te verlengen. Zijn gevoel voor klantvriendelijkheid borrelde direct op, zoals de lucht in menig door Karel aangelegde, ‘ontluchtloosbaar’ cv-systeem. Hij besloot direct bij de eerstvolgende klus het systeem eens te voorzien van die wonderlijke toevoeging, die de energierekening van de klant zo maar eens met 60€ kon gaan verlagen. Direct al de volgende dag ging hij ermee aan de slag en kon hij één van zijn klanten een mooie kostenbesparende installatie aanbieden.

Die 60€ is natuurlijk snel verdiend voor de klant en Karel kon de ontluchter mooi in rekening brengen met de nodige procentjes erbovenop. Omdat hij vond dat de klant nog wel wat meer verdiende (en hijzelf ook) maakte hij er gelijk maar een dubbele jaarlijkse besparing van. Een echte win-win-situatie.

[related_post themes=”text”]