Randstad Groep Nederland heeft een lijst met de 27 kansrijkste functies voor 2020 samengesteld. Zoals te verwachten scoort ‘monteur installatietechniek’ hoog in de bouwsector. De functie vormt samen met ‘monteur zonnepanelen’ en ‘elektromonteur’ de top 3. Leuk zo’n lijstje, maar zal de installatiebranche nu eindelijk aan populariteit winnen bij jongeren en zij-instromers? We vroegen het Lisje Schellen, teammanager CIVIL Installatie- en elektrotechniek bij Gilde Opleidingen.

Zien jullie al een kentering optreden in de beeldvorming over de branche, oftewel wordt het vak populairder en is dat ook merkbaar in de aanwas van nieuwe leerlingen bij vakopleidingen?

“Op dit moment is het nog te vroeg om hier iets over te zeggen, helaas. De eerste studenten hebben zich nu aangemeld voor komend studiejaar, maar de meeste studenten schrijven zich in het voorjaar in. Op basis van de huidige aanmeldingen kunnen we geen trend concluderen.”

Welke nieuwe initiatieven gaan jullie dit jaar ontplooien (al dan niet in samenwerking met andere stakeholders) om jongeren en zij-instromers te werven voor de vakopleidingen?

“Wij hebben onze Installatie-opleidingen geherstructureerd in nauw overleg en samenspraak met de grote en kleine installatiebedrijven uit de regio. Vanaf 2020-2021 bieden wij een 3-jarige opleiding aan waarbij de eerste 2 jaar een brede basis vormt, in het 3e jaar kiest de leerling voor een uitstroomrichting. De 3 uitstroomrichtingen zijn de eerste monteur werktuigkundige installaties, de servicemonteur koude-en klimaatsystemen en de servicemonteur woning.
Voor zij-instromers wordt bekeken op welk punt ze in de opleiding kunnen instromen. Daarnaast bieden we een flexibele instroom aan, waarbij er per periode met de opleiding gestart kan worden.
Ook zullen wij in september 2020 een AD-traject aanbieden in samenwerking met Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd.
Naast de reguliere diplomatrajecten investeren we binnen het CIVIL, samen met IWZO, in het aanbieden van cursorisch onderwijs, bijvoorbeeld de CO-certificering, F-gassen, etc. Met behulp van deelcertificaten zou het in de toekomst daarnaast mogelijk moeten zijn om een diplomatraject af te ronden.”

Heeft de stikstofcrisis nog een dempend effect op de vraag naar nieuw personeel; wat horen jullie daarover?

“Binnen de installatiebranche hoor ik hier (nog) niet veel over. De vraag naar personeel overstijgt nog altijd het aanbod. In andere branches, zoals de Infra, zien wij wel een kleine terugloop in de personeelsvraag.”

Wanneer zal de installateur niet meer op dergelijke lijstjes vermeld staan?

“Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de branche een verbeterd imago heeft met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, de installateur niet meer op dergelijke lijstjes voorkomt. Daarnaast is het van belang om jongeren in een vroeg stadium in aanraking te laten komen met het vak en de charmes ervan te laten zien (het is immers niet alleen pijpen buigen…). Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het VO. Wij zien in de regio dat veel VO-scholen binnen de vakrichting PIE weinig aandacht besteden aan het installatievak. Dikwijls zijn docenten geschoold in de elektrotechniek, waardoor deze richting meer aandacht krijgt. Dit zien wij ook terug in onze instroom vanuit het VO.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren