Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

Wolter en Dros - WoudschotenAlleen onderhouden van de technische installaties bij Woudschoten vond Wolter & Dros niet genoeg. In overleg met het Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is gekeken naar de mogelijkheden om de installaties in het pand te verduurzamen. Wolter & Dros heeft hiervoor twee technische oplossingen uitgewerkt en gepresenteerd, die Woudschoten een CO2-reductie kan opleveren van ruim 70 ton. Dit initiatief werd met open armen ontvangen. De technisch dienstverlener is direct gestart met het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Wolter & Dros onderzocht hoe energiebesparing en CO2-reductie gerealiseerd kan worden door het plaatsen van tapwaterboilers in de drie bouwdelen van Woudschoten. In de oude situatie verwarmden centrale ketels het tapwater. Door de lange leidingen naar de hotelkamers trad hierbij een energieverlies op van circa 30%. Met tapwaterboilers wordt gas bespaard, omdat de boilers het tapwater op een hoog rendement verwarmen en er minder transportverlies optreedt.

Het cv-water hoeft niet meer op hoog temperatuur gebracht te worden voor het gebruik van tapwater. Hierdoor is het mogelijk om de cv-installatie een groot deel van het jaar op een lage temperatuur te laten functioneren. Het rendement van de ketel wordt hierdoor met 4% verbeterd, wat een besparing van gas oplevert.

Ook analyseerde Wolter & Dros de mogelijkheid om de regeltechniek te moderniseren. Er was namelijk  een potentieel risico dat bij uitval van bepaalde onderdelen deze niet meer leverbaar zouden zijn. Door toepassing van moderne softwaretechniek wordt bij Woudschoten een energiebesparing (8%) en CO2-reductie gerealiseerd. De analoge- en handmatige sturing is vervangen door digitale softwaretechniek.

Beide investeringen dragen bij aan het green-key label van Woudschoten en geeft daarmee invulling aan het maatschappelijk verantwoord karakter van de organisatie. De toepassing van tapwaterboilers zorgt voor 49 ton CO2-reductie per jaar. De invoering van moderne regeltechniek zorgt voor 22 ton CO2-reductie per jaar. Bij elkaar staat dit gelijk aan circa 20.800 m2 bos, dat geplant zou moeten worden ter compensatie.

Voor meer informatie: www.wolterendros.nl