Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 60 seconden

Navos Klimaattechniek B.V. heeft voor een villa in Rijsenhout een horizontale aardcollector geleverd met een oppervlak van 2 x 640 m2. Op de foto is één veld te zien. De collectoren zijn volgens het Tichelmann-systeem aangesloten om een gelijke weerstand over het gehele veld te bereiken. De aardwarmtematten zijn aangebracht op een diepte van 1,30 m onder het maaiveld. De grondwaterstand op deze locatie ligt 0,60 m onder het maaiveld.

De matten zijn per groep van 4 x 16 m2 = 64 m2 op een verdelerput met vijf groepen aangesloten. In totaal zijn er vier verdelerputten geïnstalleerd. Direct achter het aardcollectorveld wordt de villa gebouwd die verwarmd en gekoeld gaat worden met een stralingssysteem van BioClina.

 

De door Clina geproduceerde Polypropyleen capillaire klimaatmatten worden niet alleen in gebouwen als verwarmings- en/of koelsystemen toegepast. Reeds sinds 2002 worden zij met zeer veel succes ook als warmtebron van brine/water-warmtepompen ingezet. De matten worden daarbij als ‘horizontale compact absorber’ in de grond op een diepte van 1,10 m tot 1,30 m gelegd. Een homogeen vochtige bodem geeft op die diepte, afhankelijk van het jaargetijde, een warmteaanbod van ca. 10°C en is een ideale warmteleverancier voor een warmtepomp.

Voor meer informatie: www.bioclina.nl