Installateurs en loodgieters maken steeds meer gebruik van digitale informatiebronnen. USP Marketing Consultancy onderzocht in hoeverre het gebruik van social media-kanalen is toegenomen binnen de branche. Wat blijkt: in Nederland lijken Facebook, LinkedIn en Twitter juist terrein te verliezen. Het gebruik van gedrukte media lijkt zich te stabiliseren.

Europees gezien is het aantal gebruikers van social media onder loodgieters en HVAC-installateurs sinds 2018 gemiddeld met 15% gestegen. De ontwikkelingen verschillen echter per land. Zo heeft Frankrijk – het land met het laagste aantal gebruikers van sociale media (slechts 15%) in 2018 – een inhaalslag gemaakt. Momenteel bedraagt het aandeel ruim 40%. Ook in het Verenigd Koninkrijk is het social media-gebruik in twee jaar tijd aanzienlijk gegroeid: van 58% naar 79%. Daarmee heeft het land ons land – dat de eerste plaats in 2018 nog deelde met het VK – inmiddels achter zich gelaten.

Negatieve trend in Nederland
WhatsApp, YouTube en Facebook zijn de meest gebruikte social media-kanalen voor professionele doeleinden. Linkedin is het vierde belangrijke kanaal voor installateurs, maar staat alleen in de top drie in Nederland, het VK en Frankrijk. Vooral WhatsApp en YouTube hebben de afgelopen twee jaar meer gebruikers weten te winnen onder de Europese installateurs. WhatsApp is met name gegroeid in het VK, Frankrijk en België, terwijl YouTube in het VK en Frankrijk is gegroeid. In Nederland is juist een negatieve trend te zien bij drie mediakanalen: Facebook, LinkedIn en Twitter. Ze verliezen hun positie onder de installateurs.

Doel gebruik social media onveranderd
Het doel van het gebruik van sociale media is in de loop van de tijd overigens niet veranderd. Netwerken, reclame maken voor het bedrijf, eigen werk tonen of meningen van collega's zoeken, het laatste nieuws lezen en productinformatie of oplossingen van technische problemen opzoeken zijn nog steeds belangrijke redenen om gebruik te maken van social media-kanalen.

Traditionele media spelen nog steeds een rol
Het gebruik van traditionele media zoals vakbladen, fabrikantentijdschriften en gedrukte productdocumentatie is weliswaar afgenomen maar niet zo veel als verwacht. Op dit moment lijkt dit gebruik zich zelfs te stabiliseren. Daarmee spelen de traditionele media nog steeds een rol bij het up-to-date houden van professionals.

Digitaal accepteren we allemaal

Data is de heilige graal van de nieuwe economie. Data is king. De technologische voortuitgang brengt ons mensen veel positiefs ...
Verder Lezen

Smitsair frist uitstraling op

Smitsair heeft zijn uitstraling opgefrist. Logo, pay-off en website zijn vernieuwd, en er wordt een nieuwe advertentie- en social mediacampagne ...
Verder Lezen

Spraakgestuurd verwarmen

Nefit Bosch introduceert twee nieuwe mogelijkheden voor spraakbediening van de EasyControl thermostaat. Ten eerste .tiarda, de nieuwe virtuele assistent van ...
Verder Lezen

Digitaal kennismaken met de toekomst van de branche

“Ik ben Sarah, ik ben zwanger en ik zet dus een kind op de wereld die in 2040 net volwassen ...
Verder Lezen