Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 42 seconden

Inventum brengt energiebesparende toepassingen voor de bestaande en nieuwbouw op de markt. De Ecolution Combi 50 of Solo CV vervangt de mechanische ventilatiebox en vormt samen met de hr-ketel een hybride installatie. Er kunnen meerdere functies worden uitgevoerd. De Solo CV zorgt voor het mechanisch ventileren en levert middels de warmtepompfunctie warmte voor het verwarmingssysteem. De Combi 50 ventileert mechanisch, levert warmte voor de cv en draagt bij aan het opwekken van warm tapwater. De Ecolution All Electric is een combinatie van de Ecolution Solo of Combi 50, elektrisch naverwarmer 2–6 KW en de EDR boiler 80L. Deze combinatie is bedoeld voor nieuwbouwwoningen en energetisch gerenoveerde woningen. De primaire warmtelast voor verwarmen daalt met deze combinatie tot onder de 15.000 Mj. De Ecolution All Electric is een totaaloplossing voor ventilatie, warmte en warmwater en biedt een alternatief voor nieuwe woningen zonder gas.

Hal 4 – Stand 43