Juni jl. is een project van start gegaan om het gebruik te stimuleren van klimaatvriendelijke koeling voor installateurs en eindgebruikers van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen. Het project, genaamd ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’, wordt financieel gesteund  door de Europese Unie.

Koeling speelt een belangrijke rol in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. 1 tot 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van levensmiddelenwinkels. Het energiegebruik van deze winkelpanden ligt 50% hoger dan dat van andere bedrijfsgebouwen. De koeling vertegenwoordigt 30-50% van het totale energiegebruik van winkels en draagt daarmee in hoge mate bij aan de totale milieu-impact van levensmiddelenwinkels.

Vergroten van de bewustwording
Veel Europese supermarktketens zijn de afgelopen jaren gestart met de installatie van klimaatvriendelijke koelingssystemen  om tegemoet te komen aan toekomstige wet- en regelgeving en de zelf gestelde milieudoelen. Maar deze uitdaging is lang niet altijd haalbaar voor de meeste kleinere winkels. Daarom legt het project ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’ de prioriteit bij het creëren van technische en economische mogelijkheden en het vergroten van de bewustwording bij kleinere winkeliers, winkelorganisaties en installatiebedrijven. Het zet met name in op voorlichting en training. Dit moet bijdragen aan een snellere overstap op klimaatvriendelijke koeling en natuurlijke koudemiddelen.

Doelstellingen
De belangrijkste projectdoelstellingen zijn:
• het vergroten van de bewustwording rond klimaatvriendelijke koeling en natuurlijke koelmiddelen onder eindgebruikers en binnen de distributieketen;
• het bevorderen van training en certificering met betrekking tot klimaatvriendelijke alternatieven;
• het versnellen van de overstap op klimaatvriendelijke technologieën en het opstellen van technische specificaties voor het gebruik van koelinstallaties die natuurlijke koelmiddelen gebruiken in plaats van f-gassen (gefluoreerde broeikasgassen);
• ondersteuning bieden voor een snelle en effectieve realisatie van de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 (ten aanzien van kleine levensmiddelenwinkels met een winkeloppervlak tot 1.000m2).

Sterk groeipotentieel
Het project richt zich vooral op kleinere winkeliers en winkelorganisaties die met name biologische levensmiddelen aanbieden. Veel van hen werken onafhankelijk van de grote supermarktketens en bezitten een sterk groeipotentieel. Dat geldt zeker voor winkeliers in stedelijke omgevingen. Een andere belangrijke doelgroep zijn de installateurs die winkeleigenaren voorzien van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen.

Marktonderzoek en ontwikkelen rekenmodel
De projectactiviteiten zijn in juni 2019 van start gegaan met een kick-off workshop in Duitsland en lopen door tot eind 2021. Tijdens de eerste fase voeren de projectpartners marktonderzoek uit om de huidige en toekomstige situatie en behoeften in kaart te brengen. Het onderzoek vindt plaats onder eindgebruikers van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen in de Retail sector voor biologische producten en onder kleine levensmiddelenwinkels. In een tweede fase zullen de projectpartners een Europees rekenmodel ontwikkelen voor deze technologie en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen. Ook worden binnen de deelnemende landen tal van kennisverspreidings- en trainingsactiviteiten uitgevoerd.

Projectconsortium
Het projectconsortium bestaat uit acht Europese partners. Zij vertegenwoordigen brancheverenigingen voor de (biologische) Retailsector, experts en technici uit de koelingssector en marktontwikkelaars. Het gaat om STEK - Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (Nederland), KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (Nederland), HEAT (projectleider uit Duitsland), marktontwikkelaar shecco  (België), AgroBio - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Portugal), BNN – Bundesverband Naturkost Naturwaren (Duitsland), SEAE - Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (Spanje) en BIV – Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (Duitsland).