Net als de Gezondheidsraad vindt Techniek Nederland dat de overheid met een subsidie moet komen voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Voor de installateurskoepel is het probleem niet nieuw. Voorzitter Doekle Terpstra: "Installateurs adviseren hun klanten al jarenlang om loden leidingen te vervangen. Het gezondheidsrisico is groot, maar woningeigenaren hikken vaak aan tegen de kosten van nieuwe leidingen. Is het vervangen van alle leidingen in een woning te kostbaar, dan adviseren installateurs om in ieder geval de leiding te vervangen die uitkomt bij de keukenkraan. Het gezondheidsrisico is daar het grootst."

Schadelijk voor ongeboren en jonge kinderen
In ons land hebben nog 100.000 tot 200.000 woningen van vóór 1960 loden drinkwaterleidingen. Daardoor kunnen concentraties lood in het drinkwater voorkomen die schadelijk zijn, met name voor ongeboren en jonge kinderen. Loden leidingen die al meer dan 60 jaar in woningen zitten, kunnen bovendien gaan lekken als gevolg van slijtage.

Eérst de keukenkraan
In de praktijk blijkt dat huiseigenaren en verhuurders terugschrikken voor de kosten van complete vervanging van de leidingen in een woning. Techniek Nederland dringt erop aan om in zo’n geval op zijn minst de waterleiding te vervangen die richting de keukenkraan loopt. Vanuit de keukenkraan wordt het meeste drinkwater getapt en daar brengt een loden leiding dus het hoogste risico mee voor de gezondheid van bewoners en bezoekers.

De overheid moet subsidiëren
Als het aan Techniek Nederland ligt, gaan installateurs versneld aan de slag om loden leidingen te vervangen. De organisatie denkt dat de overheid daarbij een actieve rol moet spelen. Terpstra: "Omdat de kosten in veel gevallen een drempel vormen, kan de overheid niet blijven toekijken. Ruim twintig jaar geleden is een subsidie ingesteld waarbij de eigenaar nog altijd driekwart van de kosten zelf draagt. Dat werkt niet. Het gaat om de gezondheid van mensen, dus de overheid moet substantieel over de brug komen."

Op onze nieuwsbrief abonneren