Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 141 seconden

Op 6 juni jl. is de nieuwe Brekeldschool aan de Prins Willem Alexanderlaan in Rijssen opgeleverd. Deze school voor primair onderwijs is zeer energiezuinig en heeft een uitstekend binnenklimaat. Dankzij slimme keuzes in het ontwerpproces kon het gebouw binnen de normkosten worden gerealiseerd.

De Brekeldschool is een school volgens traditioneel klassikaal concept. De school bestaat uit negen klassen, een speellokaal, een centrale middenruimte en diverse ondersteunende nevenruimtes. Totale vloeroppervlak is ruim 1.300 m2, verdeeld over twee verdiepingen.

Adviesbureau DWA heeft in samenwerking met WRS Architecten het ontwerp gerealiseerd. De school voldoet aan klimaatklasse B van de handreiking Frisse Scholen. Dat betekent dat docenten en leerlingen straks de beschikking krijgen over een comfortabel en gezond binnenklimaat, wat bijdraagt aan goede leerprestaties en het ziekteverzuim beperkt omdat bijvoorbeeld minder gemakkelijk ziektekiemen via de lucht over worden gedragen en de kans op hoofdpijnklachten door een bedompt binnenklimaat minder is.

Op basis van vraaggestuurde ventilatie gecombineerd met vloer- en luchtkoeling is het thermisch comfort in alle seizoenen onder controle. Warmte en koude wordt daarbij zeer efficiënt opgewekt door een lucht/water warmtepomp, wat bijdraagt aan een lager energiegebruik.

Door de keuze voor de energiezuinige ventilatie, verwarming en koeling heeft de nieuwe Brekeldschool straks lage energiekosten. Dankzij plaatsing van 310 m2 zonnepanelen worden de energiekosten nog verder beperkt  Als gevolg van al deze maatregelen heeft het gebouw een EPC van 0,15, terwijl het Bouwbesluit een maximum grenswaarde van 1,0 aangeeft.

Het hele dakvlak op het zuiden is vol gelegd met geïntegreerde PV-panelen; de panelen liggen niet meer bovenop de dakpannen, maar vervangen die, waardoor ze onopvallend zijn weggewerkt in het dak. Het schoolbestuur investeerde zelf in de panelen. Hierbij speelde het financiële voordeel een belangrijke rol: het systeem gaat zo’n 25 jaar mee en verdient zich in 8 jaar terug. Dankzij de efficiënte toevoer van warmte en koude en de opgewekte elektriciteit heeft de school de energiekosten voor het grootste gedeelte in eigen hand.

 

Piet ten Bolscher van de Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische grondslag te Rijssen. “Wij hechten er belang aan dat de school voor wat betreft het verantwoord benutten van energiebronnen een voorbeeldfunctie vervult naar de kinderen en de ouders. De duurzame maatregelen kunnen ook dienen ter educatie in de lessen.

Mede vanwege onze identiteit zien we het als onze taak om zuinig en verstandig met de energiebronnen om te gaan. In DWA zien we een partner met dezelfde visie, die bovendien al veel expertise heeft opgebouwd in energiezuinige scholenbouw. Deze gezamenlijke visie vereenvoudigde het voorbereidings- en ontwikkelingstraject.

 

Steeds vaker wordt ict toegepast, waardoor ook de energiebehoefte stijgt. Door het benutten van zonne-energie kunnen de energielasten behoorlijk worden beperkt. Gezien alle lastenstijgingen en de terugloop van financiële middelen is dat een belangrijk punt.”

Voor meer informatie: www.dwa.nl