Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 226 seconden

techneco-1Met ruim elfduizend bezoekers bracht de deze week gehouden Vakbeurs Energie meer geïnteresseerden naar Den Bosch dan voorgaande jaren. Tijdens de beurs gaven honderden sprekers hun visie op de energietransitie. Waar Maxime Verhagen van Bouwend Nederland het dinsdagmorgen tijdens de opening had over “het grote aantal samenwerkingen dat nodig is om tal van nieuwe concepten met betrekking tot de energietransitie te realiseren”, gaf Diederik Dicou van De Nederlandsche Bank aan dat “de vraag niet meer of, maar hoe!” is en sprak hij over het belang van een duidelijkere koersbepaling om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Hoewel de accenten anders lagen, leefde zowel bij de vakbezoekers, sprekers als exposanten duidelijk het besef dat de energietransitie in volle gang is.

Dit keer was er op de beurs ook volop aandacht voor financiering. Zo FME presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar de financiële barrières bij de uitvoering van energiebesparingsprojecten binnen de industrie. Hans van der Spek, manager cluster energie bij FME: “Het probleem zit hem met name in de projecten met een langere terugverdientijd dan drie jaar. Daarvan blijft zo’n 90% op de plank liggen, wat natuurlijk doodzonde is!” Aanbevelingen uit het rapport zijn o.a. een betere handhaving en meer financieringsmogelijkheden wat betreft achtergestelde leningen. Uiteraard moet de industrie ook hand in eigen boezem steken. Van der Spek: “Technologie leveranciers moeten nieuwe businessmodellen ontwikkelen, met name voor het leveren van energiebesparing als dienst.”

RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) had dit jaar een actieve rol als het gaat om het informeren van ondernemers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties over het grote aantal regelingen dat er is vanuit de overheid ten aanzien van investeringen in duurzame energie of energiebesparing. Niet alleen verzorgde RVO.nl dagelijkse lezingen over uiteenlopende onderwerpen, ondernemers konden ook voorafgaand aan de beurs online een afspraak maken met een adviseur naar keuze. Op de beurs zelf kon men persoonlijk een adviseur spreken, een mogelijkheid die door honderden ondernemers werd aangegrepen. Maarten Dekkers, adviseur duurzame energie bij RVO.nl,: “De vragen die we deze drie dagen hebben gehad waren heel divers, maar de onderliggende vraag was vaak: wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Als je bedenkt dat we ruim 130 regelingen uitvoeren, dan snap ik dat ondernemers soms door de bomen het bos niet meer zien! Een algemene tip die ik veel heb gegeven was: lees eerst de wetgeving zelf goed door, veel ondernemers nemen daar de tijd niet voor, dat is zonde.”

Het onderwerp financiering kwam verder ook breed terug in het uitgebreide programma van seminars, lezingen, workshops en congressen dat organisator 54events samen met partner F&B (specialisten in energie en milieu) had opgesteld. Aan het programma werkten tal van partners, branche- en beroepsverenigingen als de Rijksoverheid, FME, Nederlands Platform Warmtepompen, NKL (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur), Holland Solar, Stichting KIEN en Provincie Noord-Brabant mee, met als resultaat een programma met veel variatie dat goed aansloot bij de verschillende interesseprofielen van de vakbezoekers. Als verbindend elementen in overgang naar een duurzame energievoorziening stond energieopslag in al haar facetten ruim in de belangstelling. Dit keer ging veel aandacht uit naar thuisoplossingen op het gebied van batterijsystemen, een ontwikkeling die er heel snel aan lijkt te komen.

Om te onderstrepen dat energietransitie mensenwerk is worden jaarlijks twee Energie Awards uitgereikt: die voor Energie Professional van het Jaar en voor Energie Talent van het Jaar. Naar de titel Energie Professional van het Jaar 2016 dongen mee Sebastiaan Lagendaal van de Hermitage met zijn warmteproject Tussen Kunst & Kas, Benno Elshof van Van Beek Ingenieurs met het online platform Duurzaam in Beeld en Laetitia Ouillet van Eneco / TUe met haar herijking van de ‘duurzaamheids’ strategie van Eneco. Het was uiteindelijk Sebastiaan Lagendaal die met de prijs naar huis ging. Zoals in het juryrapport stond vermeld: ‘Een mooi voorbeeld van verder kijken dan je neus lang is: als warmte uitwisseling met de buren niet mogelijk is, waarom zou je dan niet verderop kijken? Een pittig project met veel stakeholders, maar ondanks dat zo te zien een erg mooi resultaat met veel externe exposure’.

De uitreiking van Energie Talent van het Jaar gebeurde tijdens het speciale studentenprogramma op woensdagmiddag 5 oktober. Hier ging Martijn de Groot met de prijs naar huis. Hij ontwikkelde voor zijn stagebedrijf en inmiddels werkgever Autarco een model voor het geven van kWh garantie op zonnepanelen. Hiermee worden de schaduwprofielen betrokken bij de ligging van de zonnepanelen. De jury: ‘De schaduwprofielen van Martijns model zijn zeer geavanceerd en het model heeft gelijk al een duidelijke praktische meerwaarde’.

[related_post themes=”text”]