Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Dankzij de vervanging van de technische installaties heeft het kantoorpand aan de Prof. W.H. Keesomlaan 1  in Amstelveen, genaamd Nieuw Kronenburg, een labelsprong gemaakt van G naar A. De renovatie startte in 2013 met als doel het terugdringen van het energiegebruik en het reduceren van de CO2 uitstoot. Een installatietechnisch verduurzamingstraject dat onlangs is afgerond.

Nieuw Kronenburg, dat 8.800 m2 BVO beslaat, is in beheer bij WPM Kantoormanagement. Op advies van partner Innax en in samenwerking met installateur BAM Techniek zijn  installatietechnische verbetermaatregelen doorgevoerd aan:

–              de warmteopwekking; gasabsorptie-warmtepompen in combinatie met HR-107 ketels,

–              de luchtbehandelingskasten; warmtewiel voor warmteterugwinning en

–              de verlichting; onder andere TL-HF, LED, daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie en veegpulsschakeling.

Het resultaat was een labelsprong van G naar A, een verwachte energiebesparing van circa dertig procent en een verwachte CO2 reductie van ruim 200.000 kg.

Pascal Trip, accountmanager bij WPM Kantoormanagement: “Met het verduurzamen van Nieuw Kronenburg hebben we naast de CO2  reductie ook het leegstandsrisico voor de toekomst verkleind. Met de zittende huurders hebben wij de huurovereenkomsten weten te verlengen tegen marktconforme condities. Voor een aantal verdiepingen zoeken wij nog huurders via makelaarskantoor P. van den Bosch uit Amsterdam. Daarnaast voldoen we weer aan de huidige milieueisen en kunnen onze huurders rekenen op een lagere energierekening.”

De verbetermaatregelen zijn door Innax vastgesteld aan de hand van een energieprestatie onderzoek voor de utiliteitsbouw (EPA-U). Dit onderzoek geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische staat van het gebouw en wees uit dat er veel winst viel te behalen met het moderniseren van de installaties.

Voor meer informatie: www.innax.nl