Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

Zojuist is in Horst de Warmtepomp Business Day van start gegaan. Rolf Heynen van Dutch New Energy Research presenteert tijdens deze bijeenkomst het Nationaal Warmtepomp Trendrapport. Dit, voor het eerst uitgevoerde, onderzoek bevat alle essentiële cijfers en marktprognoses voor de warmtepompsector. Een van de opmerkelijke conclusies: ‘warmtepompexperts spreken elkaar nog vaak tegen, met onduidelijkheid voor de klant tot gevolg. Dat kan als rem op de groei werken.’

In nieuwbouw worden vanaf 2021 alleen nog warmtepompen geplaatst. In de bestaande woningbouw en in de utiliteitsbouw gaan warmtepompen snel gasgestookte verwarming verdringen. Daarbij is sprake van zowel individuele als collectieve toepassingen. De warmtepomp waardeert energie op uit de bodem, buitenlucht of ventilatielucht met rendementen van rond de 400%. De ventilatiewarmtepomp met warmteterugwinning haalt zelfs hogere rendementen (uitgedrukt in COP of SCOP).

De respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek verwachten dat al in 2024 net zoveel warmtepompen worden verkocht als cv-ketels. In 2017 werden 20.000 warmtepompen verkocht tegenover 400.000 cv-ketels. De verwachtingen zijn dus hooggespannen maar niet onrealistisch. Nieuwe wet- en regelgeving, hogere gasprijzen, ambities van de bouwagenda en stimuleringsmaatregelen zullen daar een belangrijke rol in spelen.

Toch zijn gunstige voorwaarden van wet- en regelgeving slechts één kant van de groeimedaille. Zo blijkt uit dit onderzoek dat ook experts het vaak niet met elkaar eens zijn over het juiste product of de juiste toepassing. En wanneer experts elkaar tegenspreken, werkt dat als een rem op de gehele markt. Mogelijke oplossingen zijn normeringen, wijkgerichte aanpak per gemeente en gebouwgebonden financiering. Maar dit is niet voldoende; fabrikanten, distributeurs en installateurs zullen met elkaar in gesprek moeten om kennis, kwaliteit en communicatie te verbeteren.

Wanneer álle woningen zouden overgaan op warmtepompen, dan wordt 7,2 miljard kuub aardgas bespaard en wordt 13,5 Mton CO2-uitstoot vermeden (bij 100% groene stroom). Met extra energiebesparende maatregelen kan nog eens 7,5 Mton uitstoot worden vermeden. Daarvoor moet wel circa 14% meer stroom worden geproduceerd en is er een investeringsbehoefte van 45 miljard euro aan energiebesparende maatregelen en 53,5 miljard euro aan warmtepomp systemen.