Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

Speedheat, leverancier van elektrische vloerverwarming, heeft adviesbureau Bouwvisie laten onderzoeken welke duurzame oplossing in huis op de lange termijn het voordeligst is: elektrische vloerverwarming of een warmtepomp. Gekeken is naar de kosten van aanschaf, verbruik en onderhoud. Resultaat: elektrische vloerverwarming is goedkoper in aanschaf, gebruikt meer energie maar vergt nauwelijks tot geen onderhoud en gaat een woning lang mee.

Jeanine Prang, directeur bij Speedheat Nederland B.V., is blij met de resultaten: “Wij roepen al twintig jaar dat elektrische vloerverwarming de meest duurzame manier is om je huis te verwarmen. Pas nu het gas op dreigt te raken, lijkt men serieus naar alternatieven te gaan kijken. En dan blijkt dus dat ons systeem bijzonder positief uit de bus komt. Lange tijd werd elektrische vloerverwarming vooral als een praktische oplossing gezien, nu hebben we het bewijs dat het ook een duurzame oplossing is.”

Nauwelijks energieverlies
De meest onderscheidende eigenschap van elektrische vloerverwarming is dat je ieder vertrek in huis afzonderlijk heel snel kunt verwarmen, legt de directeur uit: “Je verliest nauwelijks energie. Vrijwel alle energie die je in het systeem stopt, wordt omgezet in warmte; precies daar waar warmte nodig is. Met een goede isolatie en een slimme thermostaat versterk je dat effect. En als je er ook nog eens zonnepanelen of een windmolen aan koppelt, dan slaat de balans helemaal door in het voordeel van elektrische vloerverwarming.”

Impuls
Jeanine Prang verwacht dat het onderzoek een enorme impuls gaat geven aan de producten van Speedheat, dat ruim twintig jaar geleden al een 1 mm dun vloerverwarmingssysteem op de Nederlandse markt bracht. Inmiddels telt het bedrijf zes vestigingen. “Stroom is duur, zo was altijd het vooroordeel. Ik ben blij dat we daar nu definitief mee af kunnen rekenen.”

Het onderzoeksrapport van Bouwvisie is hier te downloaden