Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 96 seconden

Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad. Het college B&W van de lichtstad heeft het plan ‘Naar aardgasvrij verwarmen en koken’ goedgekeurd. In het plan is vastgelegd dat nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas en bestaande woningen in stappen, verspreid over de komende 30 jaar, worden aangepakt om uiteindelijk afgekoppeld te worden van het aardgas. Eindhoven heeft ruim 100.000 woningen. Gemiddeld zal dus ieder jaar voor ruim 3.100 woningen op zoek moeten worden gegaan naar alternatieven voor aardgas.

Deze stapsgewijze aanpak die nu is goedgekeurd, wordt ondersteund met de volgende maatregelen:
-Beperken van de energievraag door nog meer in te zetten op isolatie van woningen. Dat wordt gestimuleerd door de energiebesparingslening. Met deze lening kan een woningeigenaar van een bestaande woning geld lenen tegen 2% rente.
-Het stimuleren van zoveel mogelijk lokale opwekking van duurzame energie door 040-energie. Een vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.
-Het organiseren van een buurtenchallenge in vier buurten waarbij drie bedrijven en 040-energie worden uitgedaagd om elk in een buurt een methodiek toe te passen en zoveel mogelijk CO2 reductie bereiken. De challenge is een pilotproject voor opschaling naar heel Eindhoven.
-Een regionaal zonnepanelenproject voor alle woningeigenaren in het voorjaar 2018.
-Bewoners in de buurt van Welschap krijgen de mogelijkheid zonne-energie af te nemen bij het zonnepark.

Eindhoven daarnaast voor een buurtaanpak. In drie buurten worden de mogelijkheden verkend van alternatieven voor aardgas. Omdat ieder (woon)gebouw anders is, is er geen standaardoplossing. Door in gesprek te gaan met bewoners en gebruikers wordt eerst verkend wat eventuele oplossingen kunnen zijn. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om op tijd rekening te houden met de aardgasvrije toekomst.

Voor andere gebouwen dan woningen, bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen geldt dat de aardgasvrije toekomst wordt gestimuleerd. Op dit moment worden daar nog concrete plannen voor ontwikkeld.