ISSO heeft het eerste deel van het nieuwe Handboek Bouw & Installatietechniek gepubliceerd. Het handboek zal uiteindelijk negen delen omvatten. Daarmee vervangt dit naslagwerk op den duur het ‘oude’ Handboek Installatietechniek.

De eerste module die nu beschikbaar is, bevat de grondbeginselen van de techniek, technische inzichten en ontwerpuitgangspunten. Daarom komen in Deel 1 zaken aan de orde als eenheden en symbolen, vloeistoffen, gassen en vochtige lucht, thermodynamica, stromingsleer, warmteoverdracht, vochttransport en condensatie. Vervolgens gaat de kennis in Deel 1 verder met de uitgangspunten voor geluid, trillingen, licht en verlichting, binnen- en buitenklimaat. Na de behandeling van deze basiskennis volgen de basistechnieken, zoals verbrandingstechniek, regeltechniek, meettechniek, het uitvoeren van metingen, elektriciteitsleer en materialenkennis. Tot slot vindt de lezer in deze uitgave nog diverse hoofdstukken met kennis over installatie-ontwerp en componenten in watervoerende en luchtvoerende installaties.

Negen delen
Zodra het nieuwe Handboek Bouw- & Installatietechniek helemaal klaar is, bestaat deze uit de volgende negen delen:
Deel 1: Basis;
Deel 2: Bouwfysica;
Deel 3: Bouwtechniek;
Deel 4: Werktuigkundige installaties;
Deel 5: Binnenklimaat techniek;
Deel 6: Sanitairtechniek;
Deel 7: Elektrotechnische installaties;
Deel 8: Duurzame energietechniek;
Deel 9: Model kwaliteitsborging gebouwde omgeving.

Met deze uitgave voor de bouw én installatiewereld wil ISSO die broodnodig brug slaan tussen kennis die voor het bouwen en installeren onmisbaar is. Het handboek bevat als het klaar is alle basiskennis over de meest uiteenlopende onderwerpen van bouw- en installatietechniek. Het is straks zowel als online handboek (www.isso.nl) als gedrukte uitgave beschikbaar.

Update Handboek Zonne-energie is verschenen

Er is een nieuwe versie van het Handboek Zonne-energie verschenen. Hij is aangepast aan de huidige techniek met de onderwerpen ...

Digitale versie kwaliteitshandboek luchtkanalen is geactualiseerd

Het kwaliteitshandboek voor de luchtkanalenbranche is geactualiseerd. Dit Luka Kwaliteitshandboek is sinds 2018 in digitale versie verkrijgbaar. De belangrijkste wijzigingen ...

Kwaliteit luchtkanalen in 132 pagina’s tellend, geactualiseerd handboek

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 secondenOp 1 januari a.s. zet de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten (Luka) haar nieuwe ...