Bijna een derde van de Nederlanders is meer gaan ventileren door het coronavirus, blijkt uit een onderzoek wat Jaga Climate Designers onlangs heeft uit laten voeren door Markteffect. Uit het onderzoek komt naar voren dat 86% van de Nederlanders in huis ventileert door een raam open te zetten. Bijna de helft is van mening dat dit voldoende is. De belangrijkste reden dat mensen ventileren is voor frisse lucht (86%). Daarnaast wordt ook de gezondheid (72%) genoemd.

Jaga benadrukt dat even een raam of deur openzetten nuttig is om veel frisse lucht binnen te halen, maar het effect ervan is snel weg. De ventilatiespecialist vindt het daarom noodzakelijk dat er 24 uur per dag mechanisch geventileerd wordt. Jaga raadt aan om voor een mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem te kiezen, zodat er in iedere ruimte altijd voldoende verse lucht wordt toegevoerd op basis van CO2-detectie. Uit het onderzoek blijkt dat 31% van de Nederlanders een mechanisch ventilatiesysteem in huis heeft. Een dergelijk systeem moet wel regelmatig onderhouden en gereinigd worden. 41% was er niet mee bekend dat dit nodig is.

Steeds betere isolatie
Jaga wijst er verder op dat gebouwen en woningen steeds beter geïsoleerd worden om energie te besparen, maar dat er hierdoor geen frisse lucht meer door naden en kieren naar binnen komt. Ventileren wordt daardoor nog belangrijker en is essentieel voor comfortabel wonen en draagt bij aan het behoud van een goede gezondheid, aldus de fabrikant.