Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 37 seconden

In het Noord-Brabantse Zundert is een woonwijk gerealiseerd voorzien van duurzame waterafvoer. Door waterbuffering in de bodem wordt regenwater niet geloosd in het gemeentelijke rioleringsstelsel, maar geïnfiltreerd in de grond. “Hierdoor wordt het gemeentelijke riool niet extra met schoon water belast en hoeft het water niet naar een waterzuivering geleid te worden. Zo kunnen er rioolbuizen met een kleinere diameter gebruikt worden, wat een flinke investering scheelt”, vertelt Ruud van Eck van Civiel Adviesbureau Waterpas, verantwoordelijk voor de inpassing van de duurzame waterafvoer.

Het regenwater wordt opgevangen in een apart buizenstelsel dat ervoor zorgt dat het water wordt afgevoerd naar een wadi. Dat is een soort geul die normaalgesproken droogstaat en via een buizenstelsel regenwater opvangt en laat infiltreren in de ondergrond.