Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 56 seconden

AkzoNobel en StibbeCofely gaat duurzame energie leveren voor de nieuwe kantoren van AkzoNobel en Stibbe aan de Beethovenstraat op de Zuidas in Amsterdam. Alsook realiseert, financiert en exploiteert Cofely de Warmte Koude Opslag (WKO) voor beide kantoorgebouwen. Er wordt warmte- en koude geleverd aan een totaal oppervlak van 32.000 m2 kantoorgebouwen. Met deze WKO realiseren AkzoNobel en Stibbe een CO2-reductie van 98% of 684 ton CO2 per jaar.

Het contract past binnen de Total Cost of Ownership benadering van energie-installaties, die zowel Cofely als Dura Vermeer (als vastgoedontwikkelaar) uitdraagt als een manier om dergelijke projecten tot stand te brengen. De vastgoedontwikkelaar heeft samen met de huurders een tender met een technische scope georganiseerd waarin de potentiele exploitanten een eigen ontwerp binnen de randvoorwaarden van het project konden indienen. Vanuit deze TCO-benadering heeft Cofely de winnende aanbieding.

Cofely krijgt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de warmte- en koude levering voor een meerjarige periode en heeft hiervoor leveringsovereenkomsten getekend met AkzoNobel en Stibbe. Met de inkoop van groene stroom wordt er een CO2 reductie gerealiseerd van 98%, gelijk aan 684 ton CO2 per jaar.

Voor meer informatie: www.cofely-gdfsuez.nl