Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 159 seconden

Niet alleen het nieuwe hotel in de wijk Amstelkwartier, dat gebouwd wordt door TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros, maar ook de gebruikte bouwkeet op het project is uitzonderlijk duurzaam. Tijdens het gehele bouwproces is duurzaamheid en het minimaliseren van bouwafval de leidende ambitie. Hier sluit de wens om ook een duurzame bouwkeet te gebruiken, op aan. De milieuvriendelijke keet is daarom in samenwerking met TBI-onderneming MDB vanaf de grond af nieuw ontwikkeld.

In het project Hotel Amstelkwartier staat het langetermijndenken centraal zodat, waar mogelijk, rekening wordt gehouden met toekomstige gebruikers van het gebouw. Vandaar dat ook de keet in het huidige en toekomstige gebruik een zo duurzaam mogelijk karakter heeft. De cradle-to-cradle-filosofie en het principe van de circulaire economie — en daarmee het hergebruik van middelen en materialen — staan bij zowel het hotel als bij de bouwkeet centraal. Als resultaat van een integrale samenwerking tussen de drie TBI-ondernemingen zijn ontwikkelingen op de werkgebieden van alle drie de ondernemingen (bouw, elektrotechniek en installatie) toegepast. Zo is de keet extra geïsoleerd en kan, door een aanpassing aan de stand van de ramen, in de nieuwe keet maximaal gebruik worden gemaakt van het aanwezige daglicht. Daarnaast zal de bouwkeet vanaf de zomer 2015 volledig zelfvoorzienend zijn in de energievoorziening, door middel van een duurzame en CO2-uitstootvrije brandstofcel.

Het deel van de bouwkeet dat veel in de zon staat, wordt gebruikt om energie op te wekken met pv-panelen. De stroomvoorziening wordt verder aangevuld met een windmolen. Binnen in de keet schakelt de elektriciteit automatisch in bij de aanwezigheid van mensen. Wanneer er niemand aanwezig is, gaat deze uit. Daarnaast is er een plug and play installatie toegepast die eenvoudig te hergebruiken is. Op het plafond zijn connectieboxen geïnstalleerd en er zijn kabelgoten boven de bureaus geplaatst, die samen vier tot vijf werkplekken voorzien van een betere connectiviteit, gemak en veiligheid. In het verleden werd de installatie na afloop van een bouwproject verwijderd en gerecycled. Hergebruik resulteert in een besparing van materialen, manuren en in groter gebruiksgemak binnen de bouwkeet. Door de toegepaste installatie is de nieuwe bouwkeet 60 procent energiezuiniger ten opzichte van de oude keet.

De keet op de bouwplaats in Amstelkwartier is voor de verwarming aangesloten op de stadverwarming, waardoor er geen CO2 uitstoot op de bouwplaats ontstaat. In veel gevallen wordt hiervoor een gas-, olie- of houtkachel toegepast. Daarnaast zijn binnen dit project nieuwe toiletunits ontwikkeld die tien jaar kunnen worden ingezet. Normaliter werden toiletten in losse keetonderdelen opgebouwd en na afloop van één bouwproject gerecycled. Binnen project Hotel Amstelkwartier zijn aparte units ontwikkeld met waterloze urinoirs. Doorspoelen gebeurt met regenwater dat wordt opgevangen in een kleine zeecontainer die herinzetbaar is. Deze grijs-waterunit levert een reductie op van het waterverbruik van een miljoen liter.

Projectleider Stefan Meegdes van J.P. van Eesteren vertelt over de bouwkeet: “Door eenmalig te investeren, kunnen later kosten bespaard worden en gaat het materiaal langer mee. Dit project is een echte aanjager voor de ontwikkeling van langetermijn duurzame concepten die herinzetbaar zijn en overal gebruikt kunnen blijven worden. Diverse deeloplossingen die hier zijn ontwikkeld worden nu al toegepast binnen andere projecten van TBI-ondernemingen.”

Voor meer infomatie: www.tbi.nl