Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

boot-jpg__246x246_q85_crop_height-246_subsampling-2_upscale_width-246Vorige week meldden we nog dat er een ‘duurzaamste’ autobedrijf in de maak is. Na alle duurzame kantoorgebouwen, scholen en woningen die al de revue passeerden weer eens wat nieuws. Nu kunnen we ook melden dat de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa aanstaande is. Deze Amsterdamse drijvende woonwijk is samen met een CO2-neutraal wooncomplex in Keulen onderdeel van een onderzoeksproject. Doel van dit project is het zetten van een nieuwe standaard voor duurzame stedelijke vernieuwing. Om deze ambitie waar te maken, wordt medio 2017 een smartgrid geïmplementeerd in de lokale woongemeenschappen. Zo kunnen bewoners energie zelf flexibel opwekken, opslaan en delen.

Schoonschip is initiator van dit project, waarvoor een smartgrid ontwikkeld. Dankzij dit grid worden verschillende (duurzame) energiesystemen samengevoegd tot één virtuele energiecentrale, die alle services biedt van een centraal productiesysteem. Met het smartgrid kan Schoonschip een elektriciteitsnet in eigen beheer starten en kunnen bewoners lokaal voorzien in de energievraag en -aanbod.

Schoonschip wil verder gaan dan schone energievoorziening alleen. Als duurzame drijvende woonwijk heeft het de ambitie een integraal systeem op te zetten dat past bij de structuur van de stad Amsterdam. Zo wordt biodiversiteit gecreëerd, is er lokale recycling van grondstoffen en ondersteuning van welzijn en gezondheid. Met deze ambitie wil Schoonschip omliggende woonwijken inspireren om bij te dragen aan een leefbare omgeving.

De duurzame woongemeenschappen in Amsterdam en Keulen draaien als pilots mee in het onderzoeksproject van GridFriends. Het doel van GridFriends is om de transitie naar duurzame energie in Europa te versnellen. Door samen te werken met lokale woongemeenschappen wordt ervaring opgedaan waarmee andere stedelijke gebieden verduurzaamd kunnen worden. Daarnaast wil GridFriends laten zien dat bewoners een cruciale rol spelen in de transitie naar 100% schone energie. De realisatie van Schoonschip start medio 2017.

[related_post themes=”text”]