Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

built4uIn het Overijsselse Den Ham zijn zeven woningen in bewoonde staat duurzaam gerenoveerd door Built4U. “De CO2-emissie van deze woningen op zon, gas en elektriciteit is 23% lager dan van een all-electric woning met een elektrische luchtwarmtepomp”, zegt Chiel Boonstra van Built4U. “Het specifiek ondersteunen van één oplossingsrichting leidt niet tot de gewenste en versnelde CO2 verlaging”, vindt hij. “Het breder stimuleren van maatregelen die meetbaar bijdragen aan de doelstellingen is essentieel. Want elke maatregel die een meetbaar significante verlaging van de CO2-emissie realiseert verdient het om ondersteund te worden. De aangekondigde verbreding van de EPV gaat dergelijke projecten op grote schaal mogelijk maken.”

De gerenoveerde woningen laten volgens Built4U zien dat vergaande CO2-reductie in sociale woningbouw tegen acceptabele investeringskosten en lagere woonlasten mogelijk is. De prefab isolatieschil, ramen met drievoudig glas en de comfortventilatie leveren een gezond binnenmilieu en verlagen de warmtebehoefte met 80%. De zonnecollectoren verzorgen meer dan 50% van de warm tapwatervraag. De kleine HR-ketel maakt eerst gebruik van de zonneboiler, voordat er energie wordt gebruikt, zodat de gasrekening tot tientjes in de maand reduceert.

Daarnaast zijn er zonnepanelen die bijdragen aan een lagere stroomrekening. De technische uitdaging om bestaande woningen bouwfysisch goed uit te voeren is geslaagd, meent de bouwer. “De luchtdichtheid is met een n50 waarde van 0,9 nog 30% beter dan beoogd. Dat is nog beter dan nieuwbouw van vandaag de dag. De bewoners kunnen de woningen royaal ventileren met gebruik van de comfortventilatie en de ramen.”

[related_post themes=”text”]