Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 67 seconden

Ingenieursbureau Wolter & Dros heeft de opdracht gekregen voor het onderhoud aan de werktuigbouwkundige installatie voor negen panden van de gemeente Veenendaal. De belangrijkste doelstellingen van de gemeente voor het onderhoud zijn het verhogen van klanttevredenheid, het reduceren van klimaatklachten, het optimaliseren van de warmte- en koudeopslag en daarmee het reduceren van energiegebruik. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

De panden die onder het onderhoudscontract vallen, betreffen onder andere het gemeentehuis, de parkeergarages, de bibliotheek, het theater en een aantal bedrijfsgebouwen en cultuurhuizen van de gemeente. Bij het onderhoud staat het comfort van de eindgebruikers voorop, daarom richt het contract zich het op het reduceren (en voorkomen) van technische storingen. Wolter & Dros zet hiervoor Maintenance Engineering in. Hierbij worden met verregaande storingsanalyses kwantitatieve verbetervoorstellen gemaakt op basis van Total Cost of Ownership (TCO).

Behalve voor de werktuigbouwkundige installaties is Wolter & Dros ook verantwoordelijk voor de warmte- en koudeopslag (WKO) installaties van de gemeente. Het is hun taak om de bronbalans en het bronrendement van deze opslag optimaal te houden. Daarnaast helpt Wolter & Dros de gemeente om te voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent het beheer van WKO’s, de BRL6000-21. Op basis van energiebesparingsvoorstellen werken de experts van Wolter & Dros samen met de gemeente Veenendaal aan substantiële energiebesparing en daarmee kostenreductie.

Voor meer informatie: www.wolterendros.nl