Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 186 seconden

Duurzaam hoofdkantoor Unica HoevelakenHet hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken is gecertificeerd met een 3 sterren Breeam-NL In-Use certificaat. Dit is gezien het intensieve gebruik van het negen jaar oude gebouw een zeer goed resultaat. Op 18 september reikte Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, het certificaat uit aan Daan van Vliet, eigenaar van UniVastgoed, en John Quist, CEO van Unica Groep en Jan Maarten Elias, directeur Ecopower.

Breeam-NL In-Use is een monitoringsinstrument waarmee de duurzaamheidprestatie van bestaande gebouwen wordt beoordeeld. Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council:  “Het instrument geeft een goed inzicht in hoe bestaande gebouwen te verduurzamen zijn. En dat is nodig, want de grootste verduurzamingsopgave ligt in het aanpakken van de bestaande bouw.” Met de inzichten kunnen partijen de operationele kosten van een gebouw terugbrengen en de duurzaamheidprestaties verbeteren. Dit komt ten gunste van de gebruikers van het gebouw. “We zijn zeer blij dat Unica als duurzame koploper haar eigen pand ook heeft getoetst met Breeam-NL In-Use. Unica kan trots zijn op de behaalde scores”, aldus Van Doorn

Het hoofdkantoor is door Unica zelf ontworpen en gerealiseerd. De doelstelling was ten eerste een gezonde en prettige werkomgeving te creëren via het toepassen van duurzame technieken. Ten tweede moest het gebouw aanpasbaar zijn zodat hierin een flexibele Unica-organisatie kon worden gehuisvest. Verschillende onderdelen van Unica Groep hebben hier kantoor. John Quist, CEO van Unica Groep: “Al sinds het begin is het pand intensief in gebruik geweest. Het is een centrale ontmoetingsplaats voor de relaties van Unica en voor de 1550 collega’s in het land. Ook door continue aanpassingen van de Unica-organisatie aan de marktvraag vinden er jaarlijkse meerdere, interne verhuizingen plaats.”

Meerdere disciplines van Unica dragen nog steeds bij aan het duurzame hoofdkantoor. De thema’s energie, veiligheid, communicatie, ICT en gezondheid komen via de verschillende onderdelen van Unica integraal tot hun recht. John Quist: “De onderlinge samenwerking van de verschillende gespecialiseerde bedrijven binnen Unica is voor ons bedrijf een voorbeeld hoe we dit ook regelmatig aanbieden aan onze klanten. Alle disciplines hebben bijgedragen aan het realiseren van het Breaam-NL In-Use certificaat.” Deze wijze van samenwerking is ook een goed voorbeeld om de verdere verduurzaming van bestaand vastgoed vorm te geven, vindt Annemarie van Doorn: “Juist bij het verduurzamen van bestaande gebouwen dient integraal gewerkt te worden. Door alle technieken van een gebouw goed op elkaar af te stemmen, zorgen we voor een prettige en gezonde werk- of woonomgeving en kan een gebouw weer meerdere jaren meegaan.”

Het hoofdkantoor van Unica heeft een warmte/koude-opslag systeem (WKO), 300 zonnepanelen, oplaadpalen voor elektrisch vervoer en is uitgerust met het Smart-systeem die koeling, verwarming, ventilatie en elektra via geprefabriceerde units aanbiedt. Verder is het beveiligingssysteem zelf gerealiseerd. Alle duurzame technieken van Unica worden online gemonitord. Het GreenScreen in de ontvangsthal laat de duurzame prestaties aan de bezoekers en gebruikers zien.

Het kantoor van Unica heeft een Breeam-NL In-Use score behaald van 3 sterren (‘Very Good’) op de onderdelen Asset en Beheer. Met name op de categorieën die de technisch dienstverlener zelf bij haar relaties uitvoert, zoals energie en management, heeft Unica goed gescoord. Dit biedt voor Unica de overtuiging dat zij met haar bedrijfsvoering voor haarzelf als ook voor haar klanten een aanjager is om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen.

Een gebouweigenaar of beheerder is nooit klaar met het verduurzamen van zijn pand, ook Unica niet. De volgende stap in de verduurzaming van het hoofdkantoor is het beoordelen van de gebruik-functie. Ook zijn er nog steeds meerdere onderdelen waarop Unica haar bijdrage aan de verduurzaming van het pand kan bijdragen. Zo zal meer gekeken moeten worden naar de invulling van ‘Landgebruik & Ecologie’, waarbij het pand nog meerdere functies kan krijgen voor haar omgeving.

Voor meer informatie: www.unica.nl