Druk neemt al toe onder bedrijven MKB-metaal vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op

86% van de mkb-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering. Een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort zijn daarvan de grootste oorzaken. Dit blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden, het MKB-metaal.

Ondanks de veelal aanwezige orderpositie ziet nu al 37% van de leden in de afgelopen twee weken de omzet met gemiddeld één derde teruglopen. Daarnaast zien zes op de tien bedrijven in de afgelopen twee weken de orderintake met gemiddeld 29% afnemen. Voor de komende weken verwacht 69% van de bedrijven een verdere daling van de orderportefeuille met gemiddeld 30%. Voor de komende weken verschuift dit beeld enigszins. 52% ziet de afname van de orders dan als grootste probleem, 12% ziet het een liquiditeitstekort als grootste probleem.

Onderhoud- en servicebedrijven minder pessimistisch

Op de vraag of er nu of op korte termijn problemen worden verwacht in de bedrijfsvoering ondervindt 86% van de respondenten nu al problemen of verwacht deze op korte termijn. Onder de onderhoud- en servicebedrijven en de oppervlaktebehandelaars zijn relatief veel bedrijven die niet direct problemen verwachten, terwijl er onder de machinebouwers en las- en constructiebedrijven juist veel bedrijven zijn die problemen ondervinden. Er is geen substantieel verschil in het beantwoorden van deze vraag tussen exporterende bedrijven en bedrijven die hun producten binnen Nederland afzetten.

Gebrek aan nieuwe orders
Uit de enquête blijkt dat het gebrek aan nieuwe orders de ondernemers veruit de grootste zorgen baart. Op dit moment is dat voor 35% van de ondernemers de grootste zorg en meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ze verwacht dat dit over twee weken het grootste probleem zal zijn. Dezelfde ontwikkeling geldt voor de liquiditeitspositie. Kennelijk is er voor veel ondernemers geen acuut liquiditeitsgebrek, maar zal dit over twee weken een groter probleem zijn. Andersom geeft nu al een kwart van de ondernemers aan geen grote problemen te ondervinden terwijl dit naar verwachting over twee weken nog slechts 6% zal zijn.

Genomen maatregelen
Veruit de meeste ondernemers, 49% laten als belangrijkste maatregel op het coronavirus hun kantoorpersoneel zoveel mogelijk vanuit huis werken. 27% neemt geen ingrijpende maatregelen, terwijl ook 27% de flexibele schil laat afnemen. Van de respondenten zoekt 26% haar heil in het gebruikmaken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en kiest 25% van de ondernemers ervoor om in ploegendienst te gaan werken om zo zoveel mogelijk besmettingsgevaar te voorkomen. Andere maatregelen die genomen zijn, zijn het naar binnenhalen van buitendienstmedewerkers, het uitstellen van investeringen, het verlagen van de kosten en het vergroten van specifieke voorraden.

Opvallend
Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers in het MKB-metaal aangeeft de komende weken gebruik te willen gaan maken van de NOW. Ander opvallende uitkomst is dat een derde deel van de bedrijven denkt in de komende weken geen grote maatregelen te gaan nemen. Daarnaast hebben de respondenten aangegeven waar volgens hen extra aandacht aan besteed moet worden. Zaken die regelmatig genoemd worden:
-hoe snel kunnen productiebedrijven van de NOW gebruikmaken;
-hoe omslachtig is de procedure;
-aandacht voor de oplopende betaaltermijnen;
-oplopende kosten als gevolg van hoog ziekteverzuim;
-stopzetten termijnbetalingen leaseovereenkomsten;
-aandacht voor liquiditeiten.

Op onze nieuwsbrief abonneren

%d bloggers liken dit: