Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 108 seconden

Uit op 6 januari jl. gepubliceerd onderzoek zou onder andere blijken dat het erop lijkt dat amoeben of delen van de inhoud van de amoeben uit het (drink)water direct terechtkomen in de longen. Deze laatste conclusie kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van legionellapreventie. Preventie zou zich wellicht nog meer moeten richten op het bestrijden van amoeben bij risicovolle waterinstallaties. De onderzoekers benadrukken echter dat meer onderzoek bij een grotere groep patiënten nodig is.

Bij 133 mensen met een longontsteking is onderzocht wat voor bacteriën in hun longen aanwezig zijn (artikel Sci. Rep. jan 2017). Bij 9 patiënten werd legionella-DNA gevonden. Bij 1 van deze patiënten is ook met kweek legionella aangetoond. Dit is de enige persoon waar de longontsteking door legionella is bevestigd. Bij de overige patiënten werd niet duidelijk of legionella de longontsteking heeft veroorzaakt.

Uit het onderzoek kwamen de volgende bevindingen naar voren:
-Legionella was nooit de meest voorkomende bacterie die een longontsteking kan veroorzaken; ook niet bij de persoon met de bevestigde legionellalongontsteking (minder dan 2,9%);
-Bij patiënten met legionella-DNA was de diversiteit in soorten bacteriën groter dan bij de meeste andere longpatiënten. Bij andere patiënten waren vooral streptococcen zeer dominant  (70 – 97,5%);
-Bij verschillende patiënten werden meerdere ziekmakende legionella-stammen aangetroffen;
-Legionella groeit in amoeben in een vochtige omgeving. Bij patiënten met legionella-DNA werden ook andere bacteriën aangetroffen die in amoeben aanwezig kunnen zijn.

De onderzoekers trekken hieruit onder meer de volgende (voorzichtige) conclusies:
-bij legionellapatiënten is legionella mogelijk niet de enige bacterie die de longontsteking veroorzaakt (co-infectie);
-mogelijk zijn meerdere legionella-stammen verantwoordelijk voor de longontsteking bij een patiënt;
-alleen doordat bij legionellapatiënten geen echte dominante (‘sterkere’) bacteriesoort aanwezig is, kan de legionellabacterie een infectie veroorzaken;
-het lijkt er op dat amoeben of delen van de inhoud van de amoeben uit het (drink)water direct terechtkomen in de longen.

Vooral deze laatste conclusie kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van legionellapreventie. Wellicht zou preventie zich nog meer moeten richten op bestrijden van amoeben bij risicovolle waterinstallaties. De onderzoekers benadrukken echter dat meer onderzoek bij een grotere groep patiënten nodig is.

(Bron: Groundworks)

[related_post themes=”text”]