Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 106 seconden

Probleemloze data-uitwisseling in de installatiebranche is binnenkort realiteit. Brancheorganisatie Uneto-VNI presenteerde 4 februari in Utrecht een uitbreiding van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) én de start van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Dankzij deze initiatieven kunnen installatiebedrijven binnenkort gebruik maken van één, uniform informatiemodel. De kans op fouten en vertraging neemt daardoor sterk af en dat komt de productiviteit van de hele branche ten goede. Ook de bouw sluit zich aan bij de ETIM-systematiek.
Tijdens de installatievakbeurs VSK in Utrecht organiseerde Uneto-VNI een drukbezocht evenement rond het Bouw Informatie Model (BIM). Voormalig astronaut André Kuipers lanceerde daar het eindresultaat van het project ETIM-RT. Met deze uitbreiding van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) kunnen bouwpartijen en softwareplatforms op korte termijn 3D-objecten genereren en uitwisselen.
Uneto-VNI kondigde daarnaast de lancering van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) aan, de laatste stap naar probleemloze data-uitwisseling en volwaardig BIMmen. De UOB maakt het mogelijk uniforme en uitwisselbare objecten te genereren in CAD-systemen van de installatiebedrijven. In het bijzijn van Ferdi Licher, directeur Wonen en Energiebesparing van het ministerie van Binnenlandse Zaken, tekenden Uneto-VNI, FEDET/FME, stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie en 2BA hiervoor een overeenkomst.
Dankzij beide initiatieven neemt de productiviteit in de installatiesector toe. Installateurs hoeven data voortaan maar één keer in te voeren om ze vervolgens probleemloos te blijven gebruiken. De kans op fouten en vertraging in het bouwproces neemt drastisch af. Bovendien bieden de data belangrijke informatie voor asset management. Voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI: “Als branche hebben we met ETIM-RT een solide basis om de kwaliteit van productdata op een hoger niveau te brengen. De laatste stap naar volwaardig BIMmen zetten we nu met de Uniforme Objecten Bibliotheek. Omdat dit van groot belang is voor onze leden, hebben wij de afgelopen jaren ruim 1 miljoen euro aan menskracht geïnvesteerd in deze ontwikkeling.”
Ook de bouw gaat zich aansluiten bij de ETIM-systematiek, waardoor ook de data-uitwisseling tussen ketenpartners optimaal kan gaan verlopen. Om dat mogelijk te maken, droeg voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI het beheer van ETIM over aan directeur Rien Wabeke, directeur van Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl