Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

Na het uitbrengen van het normontwerp NEN 8021 ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’ op de PROVADA 2013, ook wel bekend als het jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche, is er veel commentaar ontvangen van verschillende partijen uit de markt. Het resultaat is een nationale norm die de markt een uniform handvat geeft om zowel de wensen van gebruikers objectief in beeld te brengen, als ook de prestaties van een gebouw.

 

NEN 8021 geeft een methodiek voor de waardering van de gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. Er is een uniforme methodiek ontwikkeld om het gebruiksprofiel vast te stellen die bestaat uit het invullen van 8 key-indicatoren die zijn uitgewerkt in prestatie-indicatoren en onderwerpen. Alle onderdelen dienen te worden gescoord door de gebruiker en het totaal levert een gebruikersprofiel op. Het gebruikersprofiel is bedoeld om de gebouwprestaties te kunnen vergelijken met de wensen die de gebruiker stelt en om de prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken. Het is een kwalitatieve waardering die de prestaties van utiliteitsgebouwen op hoofdlijnen vastlegt. De score hiervan is een match of een mismatch tussen gebruikersprofiel en gebouwprofiel.

 

Het ontvangen commentaar is besproken en verwerkt door leden van de normcommissie 351268 ‘Waardering Gebruiksprestaties van Utiliteitsgebouwen’. Vervolgens heeft NEN de definitieve tekst onder de loep gelegd en beoordeeld, en zijn de laatste aanpassingen gedaan en verwerkt. NEN 8021 is verkrijgbaar voor €64,- en wordt in kleur geprint.

Door de Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie is aan NEN de opdracht verstrekt om een app te ontwikkelen van en voor NEN 8021. NEN is inmiddels aan de gang met een softwarebouwer die deze applicatie maakt. Naar verwachting is deze app rond de zomer (juli 2014) gereed.
Tijdens de Provada dit jaar zal NEN de app laten zien. Blijf op de hoogte van het Provada- programma via www.provada.nl