Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

School unit - NedAir

School unit – NedAir

Ned Air introduceert EduComfort, een CO2 gestuurde HR ventilatie-unit met warmteterugwinning. Deze decentrale unit is universeel te plaatsen, zowel in als onder het plafond. Beheren op afstand is ook mogelijk met de EduConnect. De Ned Air EduComfort voldoet als eerste decentrale ventilatie-unit aan het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 Klasse B. Zo heeft de unit een installatiegeluid van minder dan 33 dB(A). Bovendien zorgt de energiezuinige Ned Air EduComfort voor voldoende luchtverversing om een gezonde leeromgeving te creëren.

Het binnenklimaat in klaslokalen is vaak niet optimaal. Hoge CO2 concentraties, tochtklachten, onaangename luchtjes en een oplopende temperatuur hebben een negatieve invloed op onder meer de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Onderzoek heeft bewezen dat voldoende ventilatie noodzakelijk is voor een gezond binnenklimaat.

Programma van Eisen Frisse Scholen Klasse B

Veel scholen starten verbetertrajecten om van hun schoolgebouw een Frisse School te maken. Een Frisse School heeft een goed binnenmilieu en een lage energierekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor een Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 opgesteld. De Ned Air EduComfort voldoet als eerste decentrale ventilatie-unit aan Klasse B van dit Programma van Eisen. De belangrijkste punten hieruit:

  • Installatiegeluid < 33 dB(A)
  • Luchthoeveelheid 950 m3/h = 30 leerlingen + 1 leraar
  • CO2 max. 950 p.p.m.

Ned Air biedt naast de decentrale EduComfort ook centrale ventilatiesystemen die, afhankelijk van de installatie, voldoen aan Klasse A van het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015.

Voor meer informatie: www.nedair.nl