Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 143 seconden

De F-gassenverordening, die door de Europese Commissie in 2014 werd aangenomen, zal op de korte termijn de markt voor koudemiddelen ingrijpend veranderen. Nu al zijn de prijsstijgingen enorm. En dat niet alleen voor de chemische koudemiddelen met een hoog GWP, ook de prijs voor koudemiddelen met een lager GWP (zoals R134 A) is het laatste jaar verdubbeld of verdrievoudigd. Is er nog een toekomst weggelegd voor chemische koudemiddelen?

Doel van de F-gassenverordening is om het gebruik van HFK’s (fluorkoolwaterstoffen)  terug te dringen. De regelgeving is er op gericht de verkoop van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde te verminderen en te vervangen door koudemiddelen met een lage GWP-waarde. De  GWP-waarde (Global Warming Potential) is de bijdrage die een gas levert aan het broeikaseffect. Het geeft het opwarmingsvermogen van een gas aan in vergelijking met CO2 (de GWP van CO2 is 1). Zo heeft bijvoorbeeld het in  supermarkten veel toegepaste R-404 A een GWP waarde van 3922 en het in veel airco’s gebruikte R 134 a een GWP-waarde van 1430.

Alternatief
Hoe moet het nu verder? Is het raadzaam zo snel mogelijk over te stappen op natuurlijke koudemiddelen zoals Ammoniak (GWP 0) of CO2 ( GWP van 1) voor grote installaties of op Propaan (GWP 3) in kleine toepassingen? Is dat het enige alternatief? Of blijven ook chemische koudemiddelen een toekomst hebben? Johan Huijbregts, directeur van Black Koudetechniek, is er van overtuigd dat het antwoord op die laatste vraag  ‘ja’ is.

Praktische bezwaren
Black Koudetechniek is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in klimaat- en koeltechniek en Ice Cream Equipment. Het installatiebedrijf past zowel natuurlijke als chemische koudemiddelen toe. “Natuurlijke koudemiddelen groeien niet verder.” is de overtuiging van Johan Huijbregts. “Ik hoef maar naar de ontwikkelingen bij de fabrikanten van compressoren te kijken om hierin bevestigd te worden. Het aandeel natuurlijke koudemiddelen is hier een stuk lager. Er zit ook een praktische kant aan. Ik zie monteurs nog niet zo snel met een fles ammoniak of CO2 achter in de bus op pad gaan. Dat zou dan wel nodig zijn.  In de uitvoering is het niet echt mogelijk, als de kennis al aanwezig zou zijn.

Toekomst
“Ik denk dan ook dat de chemische koudemiddelen de toekomst hebben. De chemische koudemiddelen gaan de GWP van de natuurlijke benaderen en worden steeds verder verbeterd. Een vergelijking: R404a heeft een GWP van 3922. Als vervanging voor de 134a (GWP 1430) wordt nu veel R450a toegepast met een GWP van 605. En het einde is nog lang niet in zicht. Er zijn zelfs al chemische koudemiddelen die de natuurlijke benaderen. Bijvoorbeeld 1234ze met een GWP van 7 of de 1234yf met een GWP van 4. Zelf gebruiken we zoveel mogelijk de nieuwe middelen, we testen ze en we monitoren de prestaties van de installaties.”

Houd IZ in de gaten! In de december-editie zal een uitgebreid artikel verschijnen over de toekomst van koudemiddelen. Voor meer IZ, surf naar: www.installateurszaken.nl.