Jaap Schut heeft uw hulp nodig. En het is dringend. De gepensioneerde installateur legde tijdens zijn werkzame carrière een indrukwekkende verzameling aan van historisch gereedschap en oude installaties. De antieke geisers, baden, gaskachels, afsnijtangen en talloze andere Highlights staan nu opgesteld in een loods in Naaldwijk. Maar over 1,5 jaar moet hij verkassen.

De zestiger wil graag de nalatenschap van zijn familiebedrijf en andere installateurs veiligstellen voor het nageslacht. Het liefst in de vorm van een museum.

Fantastisch
Schut was zelf 15 jaar toen hij in het bedrijf van zijn vader stapte. Daarmee was hij alweer de derde generatie. “Mijn opa startte in 1901 zijn eigen bedrijf in Naaldwijk”, vertelt Schut. “Ik heb nog installaties en gereedschap uit die tijd.” De zestiger deed na zijn pensionering zijn bedrijf van de hand, maar heeft nog wel een eigen loods waar al zijn historische curiositeiten staan uitgestald. Regelmatig leidt hij op aanvraag groepen rond. “Ze vinden het fantastisch. Herkennen nog een oud apparaat dat in het huis van oma stond, vragen waar dat stuk gereedschap voor dient…”, vertelt Schut aanstekelijk.

Gascilinders op de fiets
Beneden zijn onder andere oude baden, gaskachels, gereedschapsartikelen, toiletten en thermostaten te zien. Maar ook de fiets waarmee zijn oom nog gascilinders rondbracht in de streek. Boven is een hele zaal gewijd aan geisers. Over alles valt wel een verhaal over te vertellen. Zo toont Schut een wc die nog met een voetpedaal moest worden bediend, een zinken bad voor de gewone man en een fraaie groene voor de elite. “Dat groene bad is afkomstig uit een oud herenhuis. Waar dat huis precies stond, hebben ze me nooit willen vertellen”, voegt hij er geheimzinnig aan toe.

Beroepstrots
Uit het verleden zijn waardevolle lessen te leren, zegt Schut. Bovendien kan een museum voor installatietechniek bijdragen aan de beroepstrots. Zo zijn energietransities van alle tijden. Schut wijst op oud soldeerwerk. “Die pijpen werden aangepast, toen we de overstap maakten van stadsgas naar aardgas.” Later kwamen duurzame energieoplossingen in beeld. Schut toont een bord, waarop de aankoop van zonneboilers wordt aangeprezen. De installateur was er al vroeg bij, want het dateert uit 1999.

Ondernemerschap
Een rondgang door zijn collectie maakt je er ook bewust van hoe ondernemen in feite altijd een combinatie is geweest van gezond verstand, lef en leren omgaan met weerstand. “Toen de Hr-ketel werd gelanceerd, kostte het me de nodige moeite om mijn medewerkers te enthousiasmeren. Na een aantal gesprekken en trainingen zag iedereen in welke enorme voordelen de nieuwverworven expertise ons opleverde. We versterkten onze regionale marktpositie, temeer daar we ook gelijk over de juiste kennis beschikten om onderhoudswerkzaamheden te verrichten.”

Rijke traditie
“We staan in een rijke traditie als loodgieters en installateurs. Er is weliswaar veel ambachtelijke kennis verloren gegaan, maar dat is een natuurlijk proces. Waar we ooit als vakmannen veel handwerk moesten verrichten, worden installaties nu vaak al Plug & Play aangeleverd door de fabrikant/leverancier. Ons vak ontwikkelt zich voortdurend door, we spelen een belangrijke rol in de samenleving en dat kan je goed inzichtelijk maken met een museum.”

Hulp gevraagd
De vraag is alleen waar dat museum moet komen. Schut is al ruim 2 jaar op zoek en er zit weinig schot in de zaak. Vandaar dat vakmedia nu de handen ineen hebben geslagen om de bevlogen oud-installateur een duwtje in de rug te geven. In IZ, op Installatienet en in de vakbladen Installatie, E&W Installatietechniek en Gawalo wordt deze maand uitgebreid aandacht besteed aan het initiatief van Schut. We mogen deze collectie toch niet verloren laten gaan. Kunt u een handje helpen?

Mocht u een goede locatie weten voor het nieuw op te zetten museum voor installatietechniek, oud gereedschap of historische installaties willen schenken of interessante tips hebben voor Schut, neem dan contact op via: Jaap Schut, Graanveld 15, 2671ZN Naaldwijk. Tel. 06 53662746; jaap@jwschutholding.nl

 Foto: Johan van der Wardt